Elldor.Info

marți, 12 iulie 2011

Asociaţiile de business despre “intensificarea represiunii şi a modului de abordare „acuzator” în relaţiile puterii cu mediul de afaceri”

Reprezentanţii comunităţii de afaceri solicită prim-ministrului Vlad Filat promovarea reformelor structurale veritabile, nu doar pe hârtie

Comunicat de presă

12 Iulie 2011 — Cele mai reprezentative asociaţii de business din RM au transmis la 11 iulie 2011 prim-ministrului Vlad Filat o adresare prin care solicită sprijinul reformelor în domeniul justiţiei şi cel economic. 

Cei 30 de semnatari ai scrisorii îşi exprimă astfel îngrijorarea faţă de justiţia selectivă, care subminează încrederea în statul de drept şi în corectitudinea sistemului judiciar din ţară. 


Un alt motiv de alertă pentru mediul de afaceri este slăbiciunea şi ineficienţa instituţiilor puterii, care nu sunt în măsură să asigure condiţii echitabile şi o concurenţă sănătoasă tuturor participanţilor pieţei. 

Asociaţiile de business se declară nemulţumite şi de intensificarea represiunii şi a modului de abordare „acuzator” în relaţiile puterii cu mediul de afaceri. Totodată, se constată lipsa unui progres real în eliminarea obstacolelor de ordin legislativ şi administrativ, ceea ce limitează dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova.

Semnatarii adresării către prim-ministrul RM din 11 iulie curent sunt participanţii la formatul de dialog al Agendei Naţionale de Business. Platforma de comunicare a fost stabilită în 2008, pentru a apropia sectorul de afaceri de cel decizional. Agenda Naţională de Business este susţinută de către Confederaţia Naţională a Patronatului din RM, Camera de Comerţ şi Industrie a RM, precum şi alte asociaţii neafiliate. Procesul de consolidare şi promovare a fost facilitat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, cu sprijinul CIPE (Centrul Internaţional pentru Antreprenoriatul Privat).

Timp de trei ani, asociaţiile de business au înaintat autorităţilor priorităţi pentru dezvoltarea sectorului, insistând pe tratarea deficienţilor pe trei paliere: impozitarea şi administrarea fiscală, administrarea vamală şi accesul la finanţare. Mai mult, participanţii în formatul Agendei Naţionale de Business au monitorizat periodic modul în care decidenţii ţin cont de părerea lor: „Priorităţile agendei legislative ale autorităţilor statului şi propunerile de modificare a legislaţiei înaintate de către mediul de afaceri sunt diferite şi de cele mai multe ori nu coincid; un progres şi mai neînsemnat se înregistrează la stadiul de implementare şi aplicare a legislaţiei”.

Prin această adresare oficială, asociaţiile de business îşi exprimă speranţa că vocea comunităţii lor se va face auzită, într-o perioadă marcată de consultări publice între prim-ministru şi societatea civilă. „Vom continua elaborarea agendei legislative «de jos în sus» şi vom efectua monitorizarea periodică a implementării acesteia. Considerăm că asociaţiile de afaceri din Moldova, ca şi comunitatea de experţi, reprezintă parte integrantă a societăţii civile a RM şi pledăm pentru un dialog deschis şi direct”, se menţionează în scrisoare.

La aproape trei ani de la lansarea sa, Agenda Naţională de Business este apreciată drept cea mai reprezentativă formulă de reprezentare a businessului, indiferent de schimbările tectonice ale vieţii politice din ultimii ani.

Autor: IDIS Viitorul

Niciun comentariu: