vineri, 22 iulie 2011

Lichidarea instanţelor judecătoreşti specializate a fost votată în lectură finală

Parlamentul a votat vineri, 22 iulie, în lectură finală, proiectul de lege care prevede lichidarea instanţelor judecătoreşti specializate. Astfel, Judecătoria Militară, Judecătoria Economică de Circumscripţie şi Curtea de Apel Economică vor fi lichidate timp de 6 luni de la data publicării legii în Monitorul Oficial, transmite Info-Prim Neo.


Preşedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a solicitat ca în proiect să fie inclus un amendament prin care preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor specializate, după ce vor fi transferaţi la alte judecătorii, să li se dea salariu de judecător şi nu salariul de preşedinte sau vicepreşedinte, pe care l-a primit până la transfer. „Judecătorii trebuie să aibă salariul pe care îl au. Nu cred că este nevoie să fie menţinut salariul precedent. Dacă un preşedinte al instanţei economice este învestit în funcţia sa de 3-4 luni, atunci de ce trebuie să-i menţinem acelaşi salariu timp de 3 ani şi după transfer? Propun ca această prevedere să fie exclusă”, a spus Mihai Ghimpu.

Preşedintele fracţiunii PDM, Dumitru Diacov, a declarat că propunerea lui Mihai Ghimpu este doar o doleanţă, dar Codul Muncii obligă să se procedeze aşa cum este scris în proiect şi nu cum propune Mihai Ghimpu. În replică, Mihai Ghimpu a declarat că nicăieri nu este prevăzut că trebuie păstrat salariul anterior. „De ce nu mi se plăteşte şi mie salariul pe care l-am avut ca preşedinte interimar?”, a întrebat Mihai Ghimpu.

Preşedintele fracţiunii PLDM, Valeriu Streleţ, a declarat că liberal-democraţii susţin amendamentul propus de Mihai Ghimpu. Odată supusă votului, propunerea a fost promovată. Astfel, preşedintele şi vicepreşedinţii instanţelor specializate, după transferarea la alte judecătorii, vor avea doar salariul de judecător.

Dispute a trezit şi procedura de votare finală a proiectului. Valeriu Streleţ a cerut ca proiectul să fie votat nominal, iar Mihai Ghimpu a spus că în acest caz PL are nevoie de repaus. „Ei doresc să arate cine sunt mai patrioţi. Se tot vehiculează că lichidarea judecătoriilor înseamnă reformă, aceasta să o spuneţi mătuşii Tamara. Lichidarea nu înseamnă reformă. Reforma este când avem o instanţă ce activează în baza legii, nu în baza banilor”, a spus Mihai Ghimpu. După mai multe replici, Valeriu Streleţ a declarat că PLDM îşi retrage propunerea privind votarea nominală.

Într-un final proiectul a fost votat în unanimitate. Astfel, cauzele civile sau penale în care judecătoriile economice au început deja dezbaterile judiciare vor fi soluţionate de către acestea în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Dacă, în termen de 6 luni nu va fi pronunţat niciun act judecătoresc de dispoziţie, cauzele, în termen de 10 zile, se vor transmite spre examinare instanţelor judecătoreşti competente. După expirarea a 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Curtea de Apel Economică, Judecătoria Economică de Circumscripţie şi Judecătoria Militară îşi încetează activitatea. Bunurile imobile ale Curţii de Apel Economice şi Judecătoriei Economice de Circumscripţie se transmit Curţii de Apel Chişinău, iar bunurile mobile ale Judecătoriei Militare – Ministerului Apărării. Consiliul Superior al Magistraturii, în comun cu Ministerul Justiţiei, vor examina şi vor propune distribuirea posturilor de judecători devenite vacante în urma încetării activităţii instanţelor economice către curţile de apel şi judecătorii.

Niciun comentariu: