marți, 26 iulie 2011

Permis de şedere permanentă în Republica Moldova vor obţine doar cei care cunosc româna

MAEIE: Solicitanţii dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova vor susţine un examen de cunoaştere a limbii de stat

Ca să obţină un permis de şedere permanentă în Republica Moldova, cetăţenii străini vor fi obligaţi să susţină şi un examen de cunoaştere a limbii de stat. Aşa prevede Hotărârea de Guvern nr. 524 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea competenţei lingvistice şi stabilirea nivelului de cunoaştere a limbii de stat de către străinii care solicită dreptul de şedere permanentă în RM.


Nivelul de cunoaştere a limbii va atesta competenţele de înţelegere a discursurilor orale, a documentelor scrise şi a textelor, de exprimare orală şi în scris.

Cererea de înscriere la examenul de evaluare trebuie depusă la Ministerul Educaţiei. Testele sunt organizate de Comisia de examinare pentru evaluarea gradului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a limbii de stat, pentru fiecare străin în mod individual, în cel mult 15 zile calendaristice de la data recepţionării de la străin a cererii de înscriere.

Hotărârea de Guvern menţionată poate fi accesată pe pagina web a Ministerului Justiţiei www.lex.justice.md. Informatii suplimentare pot fi obţinute la Ministerul Educaţiei sau la Centrul de Apel al MAEIE, la numărul de telefon 0 80 090990 or expediind un e-mail callcenter@mfa.md.

Niciun comentariu: