miercuri, 10 august 2011

Ce s-a discutat la şedinţa Guvernului din 10 august 2011


10.08.2011
Comunicat de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Guvernului

În debutul şedinţei, Prim-ministrul a comunicat că, în cadrul întîlnirii de ieri cu preşedinţii de raioane, au fost semnalate mai multe probleme, printre care colaborarea ineficientă dintre Guvern şi autorităţile publice locale. 

În special, Premierul s-a referit la deplasările demnitarilor în teritoriu şi s-a arătat nemulţumit de faptul că, în cele mai multe cazuri, în locul miniştrilor şi conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale sînt trimişi adjuncţii sau şefii de direcţii. Premierul a dispus reluarea vizitelor în teritoriu a membrilor Cabinetului de Miniştri şi monitorizarea strictă a eficienţei deplasărilor respective.


Potrivit Premierului, o altă problemă abordată de preşedinţii de raioane este cea privind achiziţionarea autobuzelor pentru transportarea elevilor. Premierul a solicitat urgentarea procedurii de achiziţie, iar în cazul în care aceasta mai durează, găsirea unor soluţii de închiriere a autobuzelor, astfel încît, la începerea anului şcolar, această problemă să fie rezolvată.

Vlad FILAT a atenţionat instituţiile responsabile asupra necesităţii implementării deciziilor care vizează optimizarea sistemului educaţional. În context, Premierul a solicitat alocarea resurselor necesare pentru reparaţia drumurilor în localităţile în care elevii vor fi transportaţi la alte instituţii de învăţămînt. Totodată, Prim-ministrul a cerut Vicepremierului Mihai MOLDOVANU, de comun cu instituţiile responsabile de implementarea proiectului de optimizare şi eficientizare a sistemului educaţional, efectuarea unei analize ample şi monitorizarea modului în care este implementată reforma.

Prim-ministrul a spus că, în cadrul discuţiei cu preşedinţii de raioane, au mai fost semnalate probleme cu privire la repartizarea ajutorului social. Vlad FILAT a precizat că în prezent sînt înregistrate 100 mii de persoane beneficiare de ajutor social, atenţionînd asupra necesităţii condiţionării acestui ajutor, stimulării incluziunii sociale a acestor categorii de cetăţeni şi a muncii în folosul comunităţii.

În context, Prim-ministrul a solicitat Vicepremierului Mihai MOLDOVANU crearea unui grup de lucru pentru examinarea problemelor enunţate şi identificarea soluţiilor de rigoare.

În cadrul şedinţei a fost adoptată Hotărîrea cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2011-2012, în vederea organizării în termenii stabiliţi a procesului de pregătire a instituţiilor de învăţămînt pentru noul an de studiu. Documentul prevede crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea cu succes a procesului educaţional în instituţiile de învăţămînt, asigurarea bazei material-didactice, pregătirea către sezonul rece al anului, optimizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt etc. Pentru necesităţile învăţămîntului au fost planificate alocaţii în sumă totală de 64849 mii lei, bani ce vor fi utilizaţi pentru investiţii şi reparaţii capitale.

Ministrul Educaţiei, Mihail ŞLEAHTIŢCHI a precizat că, în anul de studiu 2011-2012, va fi asigurată alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV, a celor din familii social-vulnerabile şi a elevilor cl. V-XII din şcolile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender, aflate în subordinea Ministerului Educaţiei.

În cadrul şedinţei de astăzi, Cabinetul de Miniştri a aprobat hotărîrea cu privire la crearea Consiliul Economic pe lîngă Prim-ministru, ca organ consultativ. Aceasta mai prevede şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea lui. Potrivit hotărîrii în cauză, Consiliului Economic are menirea de a facilita dialogul între reprezentanţii comunităţii de afaceri şi formatorii de politici în vederea dezvoltării unui climat socio-economic favorabil.

În context, Vlad FILAT a precizat ca acest Consiliu este pe lîngă Prim-ministru şi nu pe lîngă Guvern. Totodată, Prim-ministrul a solicitat membrilor Cabinetului de Miniştri să manifeste iniţiativă astfel încît Consiliul să fie funcţional şi să ajute la dezvoltarea economică a ţării. În aceeaşi ordine de idei, Premierul a menţionat că membrii Consiliului urmează a fi numiţi doar cu condiţia că persoanele invitate să facă parte din acest organ consultativ vor confirma disponibilitatea de a activa în cadrul acestuia.

Tor astăzi, Guvernul a aprobat noul Regulament al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene care stabileşte modul de organizare şi funcţionare a instituţiei, precum şi structura şi efectivul-limită ale aparatului central al acestuia. Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Andrei POPOV a specificat că elaborarea unui nou regulament de activitate al Ministerului a devenit necesară în legătură cu modificările în actele legislative şi normative operate din anul 2005 şi pînă în prezent, în scopul ajustării acestuia la prevederile legislaţiei în vigoare.

Totodată, au fost aprobate modificări în structura aparatului central al Agenţiei “Moldsilva”, avînd drept scop ajustarea acesteia la actele legislative în vigoare şi eficientizarea promovării politicilor statului în domeniul respectiv, în conformitate cu Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova “Integrare Europeană: Libertate Democraţie, Bunăstare”.

Executivul a aprobat un set de hotărîri cu referire la memorandumuri de înţelegere internaţionale printre care: Memorandumul de înţelegere privind rolul şi organizarea Iniţiativei Reforma Educaţiei în Ţările Europei de Sud-Est (ERI SEE), Memorandumul de înţelegere privind cooperarea şi susţinerea Secretariatului Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est şi Memorandumul de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti , la 28 iunie 2011.

Tot astăzi, a fost aprobată decizia privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare şi interacţiune între Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Serviciul de Stat în telecomunicaţii speciale şi protecţia informaţiei al Ucrainei, fiind acordate depline puteri dlui Gheorghe MIHAI, director al Serviciului de Informaţii şi Securitate, dar şi privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de Suport Bugetar în domeniul reformei sectorului energetic. Viceministrul Economiei, Octavian CALMÎC a precizat, în context, că documentul ţine de finanţarea unor proiecte ce vizează reforma în sectorul energetic, inclusiv acţiunile prevăzute în Strategia energetica a Republicii Moldova pîna în anul 2020. Grantul, în valoare de 42,6 mil. euro, urmează a fi debursat în 3 tranşe, începînd cu trimestrul IV al anului 2011.

Membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat hotărîrea prin care a fost modificat graficului de muncă în luna august 2011, în scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă. Astfel, 29 şi 30 august 2011 vor fi zile de odihnă, urmînd a fi recuperate în zilele de sîmbătă - 20 august şi 10 septembrie 2011 care, respectiv, vor fi considerate zile lucrătoare.

Executivul a aprobat şi două regulamente: Regulamentul sanitar privind radioprotecţia şi securitatea radiologică în practicile de radioterapie şi Regulamentul privind înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă, gaj şi franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială. Aceste acte normative au fost aprobate în scopul ajustării legislaţiei naţionale la standardele internaţionale şi completarea bazei normative naţionale în susţinerea legislaţiei în vigoare cu privire la domeniul în cauză.

La finalul şedinţei a fost aprobat Cadastrul funciar conform situaţiei de la 1 ianuarie 2011. Hotărîrea în cauză specifică suprafaţa terenurilor de pe teritoriul ţării indiferent de destinaţia şi tipul lor de proprietate care la 1.01.2011 constituie 3384,6 mii ha, inclusiv 2008,7 terenuri cu destinaţie agricolă.


Niciun comentariu: