marți, 30 august 2011

În premieră, un expert ONU pentru libertatea religiei vizitează Republica MoldovaComunicat de presă ONU:

GENEVA, 29 august 2011– Raportorul Special al Națiunilor Unite pentru libertatea religiei sau credintei, Heiner Bielefeldt, va vizita Republica Moldova în perioada 1-8 septembrie curent. Aceasta este prima vizita a unui expert ONU în domeniul drepturilor omului axată pe libertatea religiei.

“Voi identifica orice obstacol existent sau emergent, care împiedică dreptul la libertatea religiei sau credinței în Republica Moldova și voi prezenta recomandări privind căile și mijloacele de depășire ale acestora”, a spus Dl Bielefeldt, care vizitează țara la invitația Guvernului Republicii Moldova.


Conform mandatului Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Raportorul Special trebuie să promoveze adoptarea măsurilor la nivel național, regional și internațional pentru asigurarea protecției dreptului la libertatea religiei sau a credinței.


Agenda misiunii de 8 zile include întîlniri la Chișinău, Orhei, Bălți și Tiraspol. Dl Bielefeldt va avea întrevederi cu oficialități și autorități locale responsabile pentru probleme de religie sau credință. Vizita sa va mai include întîlniri cu reprezentanți ai comunităților sau confesiunilor religioase, organizații ale societății civile și agenții ONU.

La 8 septembrie, Dl Bielefeldt va ține o conferință de presă la Chișinău, la care va informa despre constatările sale preliminare. În urma vizitei sale, Raportorul Special va prezenta un raport care va conține concluziile și recomandările sale către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului din martie 2012. 

Heiner Bielefeldt și-a asumat mandatul său la 1 august 2010. În calitate de Raportor Special pentru libertatea religiei sau credinței, el activează independent de orice Guvern și acționează în capacitatea sa individuală. Dl Bielefeldt este profesor în drepturile omului și politica drepturilor omului la Universitatea  Erlangen-Nürnberg. În perioada 2003 - 2009, a fost Director al Instituției Naționale pentru Drepturile Omului din Germania. Domeniile de cercetare ale Raportorului Special includ diferite aspecte interdisciplinare ale teoriei și practicii drepturilor omului, cu un accent pe libertatea religiei sau credinței.

Mai multe despre mandatul și activitatea Raportorului Special: http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx

Pagina web a Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului– Republica Moldova:  http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/MDIndex.aspx

Buletin electronic despre Libertatea Religiei sau Credinței – 25 ani de analiză de către cei patru Raportori Speciali ONU: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/RapporteursDigestFreedomReligionBelief.pdf

Declarația privind Eliminarea Tuturor Formelor de Intoleranță și Discriminare în baza Religiei sau Credinței: http://www2.ohchr.org/english/law/religion.htm

Pentru mai multă informații, contactați-i pe Nathalie Rondeux (Tel.: +41 22 917 9251 / email: nrondeux@ohchr.org) sau Claude Cahn, Consilier în Drepturile Omului, ONU Moldova (Tel.: +373 6857 5155 / email: ccahn@ohchr.org) si Ludmila Tiganu, Specialist comunicare, ONU Moldova (tel. 269 112, email: ludmila.tiganu@undp.org )

Drepturile Omului ONU, urmăriți-ne pe rețelele sociale:
http://www.facebook.com/unitednationshumanrights
https://twitter.com/unrightswire

Niciun comentariu: