marți, 30 august 2011

Ministerul Apărării a prezentat albumul “Armata Republicii Moldova”


Albumul „Armata Republicii Moldova” are aproximativ 200 de pagini şi a fost editat în limbile română şi engleză, cu un tiraj de 1.000 de exemplare.

CHIŞINĂU, August 30, 2011 — Albumul „Armata Republicii Moldova” a fost conceput ca o carte de vizită a Armatei Naţionale, care prezintă istoria evoluţiei organismului militar pe parcursul celor 20 de ani de existenţă.

Declaraţia respectivă a fost făcută de viceministrul Apărării Igor Panfile marţi, 30 august, în cadrul evenimentului de prezentare a albumului sus-numit şi deschiderii sesiunii ştiinţifice internaţionale „20 de ani de la formarea organismului militar naţional”, cu participarea experţilor autohtoni şi internaţionali.


Viceministrul Apărării a specificat că pentru Armata Naţională editarea acestei lucrări este extrem de valoroasă.

„Albumul prezintă în premieră istoria evoluţiei organismului militar de la creare şi pînă în prezent, şi reliefează contribuţia celor care şi-au adus aportul la edificarea organismului militar naţional în diferite perioade. Volumul în cauză evocă aspecte memorabile din istoria constituirii, evoluţiei şi devenirii Armatei Naţionale, reprezentînd, totodată, un îndemn la respect faţă de cei care şi-au asumat curajul, responsabilitatea şi riscul de a servi cu devotament ţara şi poporul.”, a subliniat în recenzia pe marginea acestei lucrări viceministrul Igor Panfile.

Şeful Muzeului Armatei Naţionale, locotenent-colonel Vitalie Ciobanu a opinat că prezentarea grafică reuşită, imaginile selectate, materialul factologic bogat şi nu în ultimul rînd calitatea înaltă a cărţii va surprinde plăcut cititorii.

„Consider că pentru Armata Naţională editarea acestui album este o mare realizare. În primul rînd pentru că a presupus un efort uman intelectual de echipă din partea colaboratorilor Muzeului Armatei Naţionale şi, în al doilea rînd, pentru că era necesară o lucrare care să cuprindă cele mai însemnate evenimente din istoria Armatei Naţionale”, a subliniat Ciobanu.

De menţionat că albumul „Armata Republicii Moldova” este consacrat jubileului de 20 de ani de la fondarea Armatei Naţionale şi va fi distribuit cu titlu gratuit persoanelor şi instituţiilor care susţin şi promovează imaginea Armatei Naţionale — ambasadele Republicii Moldova, muzeele din ţară, precum diplomaţii străini acreditaţi la Chişinău.

Albumul „Armata Republicii Moldova” are un volum de circa 200 pagini şi a fost editată în limbile română şi engleză, cu un tiraj de 1000 de exemplare.


Niciun comentariu: