miercuri, 17 august 2011

Recomandările Ministerului Afacerilor Interne pentru sezonul de vânătoare 2011-2012

Comunicat de presă

Ministerul Afacerilor Interne aduce la cunoştinţă persoanelor pasionate de vânătoare privind deschiderea sezonului de vânătoare 2011-2012, care conform prevederilor Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27.07.1995, Hotărârii Guvernului nr. 561 din 25 iulie 2011 şi deciziei Consiliului Republican al Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova din 22 iulie 2011, se va desfăşura în perioada 20 august 2011 – 01 mai 2012.
Astfel, pentru sezonul de vânătoare 2011-2012, au fost stabilite următoarele limite de recoltare, după cum urmează:

- la porumbei – de la 20 august până la 13 noiembrie 2011, cota de recoltare pentru un vânător constituie 10 piese într-o zi de vânătoare;
- la raţe, lişiţe şi găinuşe de baltă – de la 20 august până la 31 decembrie 2011, cota de recoltare pentru un vânător este de 5 piese într-o zi de vânătoare;
- la culici – de la 20 august până la 15 octombrie 2011, cota de recoltare pentru un vânător este stabilită 10 piese într-o zi de vânătoare;
- la prepeliţe – de la 20 august până la 15 octombrie, cota de recoltare pentru un vânător constituie 20 de piese într-o zi de vânătoare. Vânătoarea la prepeliţă va fi efectuată individual sau în grupe de până la 3 vânători la un câine de specie brac sau spaniel, în baza permiselor speciale eliberate individual pentru fiecare participant, cu respectarea strictă a hotarelor terenurilor indicate în permise. Vânătoarea fără căini este interzisă. Este obligatorie înregistrarea vânătorilor la Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor teritorială unde se desfăşoară vânătoarea;
- la gâşte migratoare (cu excepţia gâştelor cu gât roşu) – de la 01 octombrie până la 15 ianuarie 2012, cota de recoltare pentru un vânător fiind de 3 piese într-o zi de vânătoare;
- la fazan – de la 01 octombrie 2011 până la 15 ianuarie 2012. Vânătul va fi efectuat în grupe de până la 10 vânători sub conducerea nemijlocită a şefului grupei numit de cinegetician, în următoarele raioane: Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Cantemir, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Donduşeni, Drochia, Dubăsari, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Hînceşti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Orhei, Rezina, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Străşeni, Şoldăneşti, Ştefan-Vodă, Taraclia, Teleneşti, Ungheni şi mun. Chişinău. Vânătoarea se efectuează în baza permisului special eliberat de Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova, în care este indicată cota de recoltare şi sectorul terenurilor de vânătoare. Vânătoarea se va desfăşura cu respectarea strictă a hotarelor terenurilor indicate în permis. Permisul de vânătoare la fazan pentru persoanele din alte localităţi se eliberează în baza îndreptărilor de la locul de evidenţă a vânătorilor.
Este permisă vânătoarea în gospodăria specializată „Fazanul” din Olăneşti-Crocmaza în toate zilele săptămânii, conform ofertelor. Ordinea şi metodele efectuării vânătorii sunt stabilite în Regulamentul special. În cadrul vânătorii în gospodăria specializată „Olăneşti-Crocmaza” raionul Ştefan-Vodă, se permite şi recoltarea femelelor de fazan. Tragerea se face numai asupra fazanului în zbor. Este interzisă tragerea în fazanul static sau alergător pe sol.
- la iepuri – de la 4 decembrie 2011 până la 15 ianuarie 2012, inclusiv 4, 11, 18, 25, 31 decembrie 2011 şi 8, 15 ianuarie 2012, cota de recoltare pentru un vânător constituie o piesă într-o zi de vânătoare. Vânătoarea la iepurele de câmp se efectuează individual sau în grupe de până la 10 vânători în conformitate cu Regulile de efectuare a vânătorii sportive şi de amatori pe teritoriul Republicii Moldova şi anume:
- individuală pe urme;
- colectivă sau individuală la sărite, în locurile culcuşului ziua;
- cu căini de vînătoare.
Sunt interzise metodele de vânătoare la „culcuş”, cu amplasarea ţintaşilor în linie de stand, în cerc şi „la potcoavă” sau alte modalităţi care contravin legislaţiei în vigoare. În timpul vânătorii este obligatoriu de recoltat vulpile, câinii şi pisicile hoinare. În cazul vânătorii în terenurile altor localităţi care nu sunt indicate în fişa de recoltare, vânătorul va procura permis special. Permisele pentru o zi de vânătoare sunt eliberate de către cinegeticienii Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor teritoriale în limita cotelor de recoltare aprobate, în baza carnetului de membru şi a fâşiei de recoltare;
- vânătoarea la vulpi concomitent cu vânătoarea la iepuri, păsări acvatice, semiacvatice şi terestre, de la 20 august 2011 până la 15 ianuarie 2012 inclusiv, cota de recoltare este nelimitată; în acest scop se permite vânătorilor de a avea nu mai mult de 4 cartuşe încărcate cu alice (0000);
- în perioada 01 octombrie 2011 – 15 ianuarie 2012 se va efectua vânătoarea colectivă la vulpi în stufării şi tufişuri, cu folosirea câinilor testaţi, gonitori sau de vizuină. Permisele speciale vor fi eliberate de preşedinţii secţiilor de chinologie ale Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Chişinău, Bălţi, Cahul şi Briceni. Timpul şi locul exercitării vânătorii vor fi coordonate obligatoriu în prealabil cu cinegeticienii Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din raioanele unde se va desfăşura vânătoarea;
- la vulpi în vizuină – de la 01 ianuarie 2012 până la 01 mai 2012, inclusiv, se efectuează în vizuine, în terenurile de vânătoare atribuite Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova, zilnic, cu folosirea câinilor dresaţi, în grupe de până la 3 persoane la un câine de vizuină, în baza permisului special eliberat posesorului câinelui de vânătoare. Cota de recoltare este nelimitată. Este obligatorie înregistrarea vânătorilor la Societatea Vânătorilor şi Pescarilor teritorială, unde se desfăşoară vânătoarea;
- la vulpi în desişuri de pădure şi arbuşti – vânătoarea va fi efectuată de la 15 ianuarie 2012 până la 18 martie 2012 inclusiv, zilnic, cu folosirea câinilor de vânătoare de diferite specii, cu supravegherea nemijlocită a cinegeticienilor raionali şi inspectorului ecologic.
Vânătoarea în sezonul 2011-2012 va fi efectuată în terenurile de vânătoare atribuite Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare conform Codului muncii a Republicii Moldova, în baza carnetului de vânător, fişelor de recoltare şi permisului de portarmă.
Membrii ce au depăşit vârsta de 70 ani şi membrii de onoare ai Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova participă la vânătoare numai în baza carnetului de vânător şi permisului de portarmă.
Angajaţii Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova participă la vânătoare în baza legitimaţiilor de serviciu, carnetului de membru al societăţii şi permisului de portarmă.
Se interzice vânatul în fondul forestier de stat, ariile naturale protejate de stat şi alte zone interzise pentru vânătoare, cât şi a speciilor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldovei.
Vânătoarea cu participarea cetăţenilor străini se efectuează în zilele prevăzute de contract, carnetului de vânător, fişelor de recoltare şi permisului de portarmă.
Pe parcursul sezonului de vânătoare, Ministerul Afacerilor Interne va organiza şi desfăşura un şir de măsuri practice orientate la asigurarea controlului riguros asupra circulaţiei armelor individuale, respectării regulilor de vânătoare, conlucrării eficiente cu organele de resort la prevenirea şi contracararea braconajului.
De către subdiviziunile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi efecte verificări de profil sub toate aspectele în privinţa vânătorilor şi altor persoane aflate pe terenurile de vânătoare (valabilitatea permiselor de portarmă, carnetelor de vânător, fişelor de recoltare, respectarea legislaţiei, regulilor şi termenilor de vânătoare, precum şi cotei stabilite de recoltare, etc.).
De comun cu cinegeticienii şi angajaţii agenţiilor ecologice teritoriale, vor organiza şi desfăşura întruniri cu colectivele de vânători şi pescari, în cadrul cărora vor aduce la cunoştinţă tuturor vânătorilor, contra semnătură personală, regulile de securitate în timpul vânătoarei cu arme de foc, modalitatea organizării vânătoriei şi respectării normelor sanitar-veterinare, prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează vânatul, cu efectuarea controlului respectării regulilor şi termenilor de vânătoare.
De asemenea, subdiviziunile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne vor organiza razii specializate de prevenire şi contracarare a braconajului, cu ridicarea armele şi muniţiile în cazul depistării încălcărilor ce ţin de mânuirea ilegală a acestora.
În acest context, Ministerul Afacerilor Interne reaminteşte cetăţenilor prevederile articolului 233 al Codului penal a Republicii Moldova şi articolul 128 al Codului contravenţional al Republicii Moldova, conform cărora:
– articolul 233 CP al RM, vânatul fără autorizaţia corespunzătoare fie în perioada interzisă, fie în locurile interzise, fie cu unelte şi metode nepermise (braconajul), fie cu folosirea situaţiei de serviciu, dacă acesta a cauzat daune ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
– articolul 128 CC al RM, încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic, privind vânatul şi alte feluri de folosire a resurselor cinegetice se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, iar vânătoarea fără autorizaţie (licenţă), fără carnet de vânător sau fără autorizaţie de deţinere, portarmă şi de folosire a armei de vânătoare, depăşirea normelor stabilite de recoltare a vânatului, precum şi vânătoarea în locurile interzise şi în perioadele de prohibiţie, folosirea armelor, uneltelor şi metodelor interzise se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Ministerul Afacerilor Interne solicită vânătorilor să fie responsabili şi să respecte cerinţele de securitate în procesul mânuirii armelor de foc, precum şi respectarea regulilor de vânătoare pentru evitarea unor eventuale incidente sau delicte,
17 august 2011


Niciun comentariu: