miercuri, 7 septembrie 2011

42 de noi angajaţi ai Brigăzii „Fulger” au depus jurământul

Comunicat de presă al MAI

Ceremonia de depunere a jurământului la BPDS „Fulger”

În scopul educării patriotice a tinerei generaţii, respectării tradiţiilor militare şi de glorie ale Brigadei de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger”, dar şi cu prilejul aniversării a XX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, la 5 septembrie, în cadrul brigăzii a fost organizată ceremonia depunerii jurământului de credinţă Patriei şi poporului, de către cei 42 tineri angajaţi.


La manifestare au fost prezenţi primarul or. Orhei, Vitalie Colun, preşedintele Asociaţiei pentru Respectarea şi Apărarea Drepturilor Veteranilor de Războaie, Victor Fortuna, secretarul Asociaţiei pentru Respectarea şi Apărarea Drepturilor Veteranilor de Războaie, Eduard Snegureac, preşedintele Centrului „Pro Europa”, Lilia Snegureac şi consilierul ministrului Afacerilor Interne, Eugeniu Onică, dar şi consilieri ai administraţiei publice locale, veterani ai BPDS „Fulger” şi alţi oaspeţi.

Pentru succesele obţinute în activitatea de serviciu, în luptă cu criminalitatea, prin ordinul Ministrului Afacerilor Interne, generalul de brigadă, Alexei Roibu, au fost menţionaţi numeroşi colaboratori ai unităţii, cu distincţii ale MAI (Crucea pentru merit, Colaborator eminent, Poliţist fruntaş), diplome de onoare, ajutoare materiale şi financiare.

Comandantul BPDS „Fulger” a MAI, colonelul de poliţie Ion Ţurcan a felicitat tinerii angajaţi cu depunerea jurământului de credinţă, subliniind faptul că acesta este un eveniment foarte important în activitatea fiecărui poliţist şi le-a urat mari succese, şi noi realizări la straja ordinii, şi dreptăţii în societate.

Mesajul de felicitare al ministrului Afacerilor Interne a fost transmis efectivului unităţii de către consilierul ministrului.

În context preşedintele Asociaţiei pentru Respectarea şi Apărarea Drepturilor Veteranilor de Războaie, Victor Fortuna a felicitat efectivul unităţii cu depunerea jurământului şi cu sărbătorile naţionale, a menţionat cu diplome şi insigne un şir de colaboratori ai brigăzii, participanţi la războiul de pe Nistru, din primăvara-vara anului 1992, precum şi alţi colaboratori care şi-au adus aportul pentru susţinerea organizaţiilor de veterani.
În semn de recunoştinţă pentru conlucrare eficientă cu administraţia publică locală şi societatea civilă, de către primarul or. Orhei, Vitalie Colun, pe platoul unităţii, în prezenţa întregului efectiv au fost aduse sincere mulţumiri şi au fost înmânate diplome de onoare Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger” şi formaţiei cultural-artistice „Fulger”.

Cuvinte de felicitare a adus şi preşedintele Centrului „Pro Europa”, Lilia Snegureac, care a apreciat colaborarea conducerii BPDS „Fulger” a MAI cu societatea civilă şi a menţionat că în viitorul apropiat Centrul „Pro Europa” va organiza şi va desfăşura seminare instructiv–metodice, cu efectivul brigăzii, în scopul consolidării relaţiilor poliţiei cu societatea civilă.

Invitaţii au vizitat muzeul, dar şi sediul brigăzii.

În final toţi cei prezenţi la manifestaţie au apreciat înalt atitudinea conducerii MAI şi a BPDS „Fulger” faţă de veteranii războiului de pe Nistru din primăvara–vara anului 1992, conlucrarea strânsă cu societatea şi au adus sincere mulţumiri pentru oportunitatea întâlnirii efectivului brigăzii.
 
Direcţia informare şi relaţii cu publicul,
05 septembrie 2011


„Fulger”, unitatea de elită a MAI, la 20 de ani de independenţă a Republicii Moldova

Niciun comentariu: