miercuri, 7 septembrie 2011

Concepţia de reformare a MAI. Sistemul de pregătire și promovare a personalului (Republica Moldova)

Comunicat de presă al MAI
Reformarea sistemului de pregătire şi promovare a personalului MAI va avea loc prin:
- Elaborarea unei noi Concepţii a formării profesionale continuă pentru Ministerul Afacerilor Interne” şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr.746 din 12 iunie 2002 “Cu privire la Concepţia pregătirii cadrelor de jurişti pentru Ministerul Afacerilor Interne”.

- Elaborarea Regulamentului cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public cu statut special debutant (tânărul specialist).

- Elaborarea şi aprobarea Ghidului carierei profesionale a angajaţilor MAI. 


- Extinderea relaţiilor de parteneriat cu instituţiile similare de învăţământ din străinătate.

- Reanimarea instituţiei lectorului-asociat la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI prin asigurarea participării practicienilor la procesul de instruire a studenţilor;

Astfel, a fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la perioada de probă şi definitivarea în funcţie pentru poliţişti /cadre militare debutante în cadrul MAI, ghidul conducătorului privind asigurarea climatului organizaţional, strategii de instruire şi dezvoltare profesională pentru conducătorii subdiviziunilor MAI (aprobat prin ordinul MAI nr.97 din 08.04.2011) și proiectul Ghidului carierei profesionale a personalului MAI.

Revigorarea sistemului de evaluare a activităţii MAI (2011-2012) va fi constituit prin:

- Crearea şi implementarea unui nou sistem de evaluare a activităţii poliţiei şi a altor subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, cu participarea societăţii civile şi a comunităţilor, pentru sporirea receptivităţii poliţiei faţă de problemele comunităţii şi asigurarea nivelului de încredere şi respect faţă de poliţie.
- Elaborarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor din cadrul subdiviziunilor MAI. 

Respectiv, a fost creat regulamentul cu privire la criteriile de evaluare a MAI și urmează a fi consultat cu experţii internaţionali. Acţiunea în cauză este desfăşurată în parteneriat cu Fundaţia Soros-Moldova şi va fi definitivată după adoptarea Legii privind activitatea poliţiei şi statutul poliţistului.

Alte articole despre reforma în MAI:  

Demilitarizare la MAI! Poliţiştii de azi - funcţionarii de mâine

Niciun comentariu: