vineri, 9 septembrie 2011

Despre ce a discutat Vlad Filat cu Igor Smirnov în Germania (Update)

Foto: gov.md
Comunicat de presă al Guvernului:

În perioada 8-9 septembrie, sub egida OSCE, în oraşul german Bad Reichenhall, a avut loc conferinţa privind consolidarea măsurilor de încredere în procesul de reglementare a problemei transnistrene.

În cadrul acestei conferinţe, a avut loc o întîlnire de lucru a Premierul Vlad FILAT cu liderul de la Tiraspol , Igor SMIRNOV. 

 În timpul discuţiilor a avut loc un schimb de opinii referitor la perspectivele reluării activităţii oficiale (a dialogului permanent în probleme politice în cadrul procesului de negocieri pentru reglementarea problemei transnistrene) în formatul 5+2.

 Părţile au convenit asupra continuării lucrului în vederea deblocării totale a  transportului feroviar de mărfuri şi pasageri pe segmentul transnistrean de cale ferată.

 În cadrul întîlnirii, a fost menţionată necesitatea depunerii în continuare a eforturilor pentru soluţionarea complexă a problemelor din domeniul comunicaţiilor, inclusiv cele ce ţin de telefonia fixă, mobilă şi de serviciile de poştă.

 De asemenea, s-a discutat şi despre interacţiunea în domeniul economic, în special în contextul eliminării barierelor şi limitărilor existente la acest capitol.

 În cadrul întrevederii, a fost coordonat definitiv şi semnat Regulamentul comun al grupurilor de experţi (de lucru) pentru consolidarea măsurilor de încredere şi dezvoltarea interacţiunii bilaterale. Acest Regulament are drept scop crearea condiţiilor necesare pentru o activitate eficientă a grupurilor menţionate.

 Direcţia comunicare şi relaţii cu presa


10.09.2011
Comunicat de presă
Prim-ministrul Vlad FILAT a susţinut astăzi un briefing pe marginea vizitei sale în Germania
Premierul a menţionat, din start, că această vizită a fost prilejuită de Conferinţa internaţională în problema consolidării măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.

„Conferinţa a fost organizată sub egida OSCE şi cu sprijinul Guvernului German. La ea au participat reprezentanţii formatului de negocieri 5+2, dar şi un important grup de experţi internaţionali în domeniu”, a precizat Prim-ministrul şi a exprimat  gratitudine organizatorilor conferinţei, dar şi tuturor partenerilor pentru efortul depus, tuturor celor graţie cărora a devenit posibilă organizarea evenimentului.

Vlad FILAT a menţionat, de asemenea, interesul sporit şi înaltul nivel de reprezentare la această conferinţă. Potrivit Premierului, printre participanţii evenimentului s-au numărat: Audronius Azubalis, ministru de Externe al Lituaniei, Preşedinte în exerciţiul al OSCE; Emily Haber, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei;  ambasadorul Giedrius Cekuolis, reprezentant special al OSCE pentru conflicte îngheţate; ambasadorul Philip Remler, şeful misiunii OSCE în Moldova; Serghei Gubarev, ambasador, reprezentant al Rusiei; Igor Harcenko, reprezentant special al Ucrainei în procesul de reglementare transnistreană; ambasadorul Ucrainei în Moldova, Serghei Pirojkov; Miroslav Lajcak, reprezentantul UE în procesul de reglementare transnistreană; ambasadorul Dirk Shuebel, şeful delegaţiei UE în Moldova; Daniel Russel, asistent adjunct al secretarului de stat al SUA, participant din partea SUA în procesul de reglementare transnistreană.   

Prim-ministrul a declarat că, în cadrul acestui important eveniment, experţii din grupurile de lucru au abordat probleme practic din toate domeniile de activitate: economie, comerţ, agricultură, sănătate, ecologie, asistenta sociala, al securităţii etc.

În mod special, Premierul a menţionat faptul că a fost pentru prima dată cînd s-au întîlnit responsabili din domeniul educaţiei din Chişinău şi Tiraspol, care au abordat problematica existentă în acest domeniu.

„Cunoaşteţi despre greutăţile cu care se confruntă în activitatea lor cele opt şcoli moldoveneşti cu predare în grafie latină, situate pe malul stîng al Nistrului. Din acest punct de vedere cooperarea în domeniul educaţiei este o necesitate stringentă şi sper că bazele ce au fost puse în timpul conferinţei vor da rezultate concrete”, a spus Prim-ministrul. 

De asemenea, Vlad FILAT a ţinut să menţioneze şi acel util schimb de opinii pe care reprezentanţii organelor de interne l-au efectuat pe marginea modalităţilor de interacţiune în procesul combaterii criminalităţii. În acest sens, urmează ca în cel mai scurt timp să fie elaborate programe comune de lucru.  

Premierul a apreciat volumul de lucru enorm efectuat de către cei implicaţi în desfăşurarea evenimentului, mulţumindu-le pentru efortul depus.

„Cu certitudine a fost o conferinţă extrem de utilă, rezultatele căreia se vor vedea în viitorul apropiat”, a estimat Prim-ministrul.

Premierul s-a referit şi la întîlnirea de lucru avută cu Igor SMIRNOV, pe marginea acestei conferinţe.
„Întîlnirea a fost precedată de o discuţie, prezidată de Emily Haber, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei, şi a avut loc cu participarea ministrului de Externe al Lituaniei, Audronius Azubalis, Preşedinte în exerciţiu al OSCE, dar şi a altor reprezentanţi ai formatului 5+2. În cadrul acestei întrevederi, am efectuat o trecere în revistă a situaţiei actuale şi a perspectivelor reluării negocierilor oficiale în formatul 5+2. Toţi participanţii la discuţie au menţionat necesitatea reluării negocierilor oficiale în formatul 5+2 în vederea identificării unei soluţii pentru problema transnistreană. În acest sens, va fi importantă adoptarea unei decizii corespunzătoare la următoarea reuniune în format 5+2, preconizată pentru data de 22 septembrie la Moscova ”, a precizat Vlad FILAT.

Potrivit Premierului, în cadrul întîlnirii separate cu Igor SMIRNOV, au continuat discuţiile asupra subiectelor iniţiate în cadrul întîlnirilor anterioare de la Tiraspol.  

Astfel, s-a convenit asupra continuării lucrului în vederea deblocării totale a  transportului feroviar de mărfuri şi pasageri pe segmentul de cale ferată care traversează regiunea transnistreană. A fost menţionată necesitatea elaborării, la nivelul experţilor, în domeniul vamal şi feroviar, a schemelor tehnologice necesare pentru reluarea acestui proces. S-a decis ca acest lucru să se producă cît mai curînd.

Un subiect al discuţiilor l-a constituit problemele care există în domeniul telefoniei fixe, mobile, dar şi în ceea ce ţine de serviciile de poştă. S-a convenit că responsabilii de domeniile respective din Chişinău şi Tiraspol să prezinte fiecare propria viziune de soluţionare a acestor probleme, urmînd ca ulterior, de comun acord, să fie elaborată o poziţia unică, ce ar fi implementată în beneficiul cetăţenilor.    

„Am discutat şi despre activitatea economică a companiilor de pe ambele maluri ale Nistrului şi am convenit 
să continuăm acţiunile pentru eliminarea barierelor existente în calea comerţului. Cu această ocazie, am confirmat disponibilitatea noastră de a extinde în continuare asupra companiilor din regiunea transnistreană a facilităţilor de care beneficiază Republica Moldova în baza acordurilor bilaterale şi multilaterale la care este parte, cu condiţia respectării de către aceste companii a reglementărilor în vigoare”, a declarat Prim-ministrul.

Vlad FILAT a confirmat că, în cadrul întrevederii, a fost coordonat definitiv şi semnat Regulamentul comun al grupurilor de lucru la nivel de experţi pentru consolidarea măsurilor de încredere şi dezvoltarea interacţiunii.
„Acest Regulament, la elaborarea căruia s-a lucrat în ultimii doi ani şi care a ajuns să fie semnat după un îndelungat proces de lucru, are drept scop crearea condiţiilor necesare pentru o activitate eficientă a grupurilor menţionate”, a spus Premierul.

Un subiect al discuţiei a ţinut de cooperarea în domeniul umanitar. Premierul a    reiterat disponibilitatea Guvernului de a crea condiţiile necesare pentru ca şi cetăţenii din stînga Nistrului să poată beneficia de asistenţa tehnică care vine în Republica Moldova.

Premierul a menţionat că în cadrul întrevederii, în mod special, a fost abordat şi cazul lui Ilie Cazac, care continuă să rămînă în detenţie în stînga Nistrului.

„Am expus poziţia noastră privind necesitatea eliberării imediate şi necondiţionate a lui Ilie şi sper că acest demers va fi tratat la modul cuvenit”, a declarat Vlad FILAT. 

În concluzie, Premierul a apreciat că atît conferinţa, cît şi întîlnirea de lucru pe care a avut-o cu Igor SMIRNOV, au o importanţă deosebită pentru consolidarea în continuare a măsurilor de încredere, dar şi pentru reuşita reluării negocierilor în vederea reglementării transnistrene.

„Aş dori să menţionez că, după o lungă perioadă de timp, ne-am aşezat la masa de negocieri cu reprezentanţi din regiunea transnistreană şi am abordat problemele care există în întreaga lor complexitate. Este foarte important că aceste discuţii au avut loc cu participarea şi cu contribuţia nemijlocită a partenerilor noştri, dar şi a comunităţii de experţi. Rezultatele discuţiilor de ieri inspiră optimism şi afirm cu toată certitudinea că reprezintă un important pas înainte în vederea reglementării problemei transnistrene”, a spus Premierul.

Potrivit Prim-ministrului, s-a decis că grupurile de experţi îşi vor continua activitatea pe domenii concrete, iar în data de 22 septembrie, la Moscova , va avea loc o nouă rundă de consultări în format 5+2.

„Profit de ocazie pentru a reconfirma şi pe această cale că soluţionarea problemei transnistrene este o prioritate a Guvernului Republicii Moldova şi vom acţiona în continuare cu fermitate pentru atingerea acestui obiectiv”, a declarat Vlad FILAT.

Direcţia comunicare şi relaţii cu presa
Niciun comentariu: