marți, 6 septembrie 2011

Guvernul a aprobat "Programul activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2011"

Comunicat de presă:
Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri

În debutul şedinţei, Prim-ministrul a ţinut să aducă mulţumiri conducătorilor instituţiilor şi autorităţilor responsabile pentru buna organizare a manifestărilor consacrate aniversării a 20-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova.

Totodată, Vlad FILAT a exprimat gratitudine şi pentru modul exemplar de desfăşurare a Exerciţiului Internaţional de Management al Consecinţelor Situaţilor Excepţionale  „Codrii 2011” . Premierul a solicitat Ministerului Afacerilor Interne şi Departamentului Situaţiilor Excepţionale să intensifice contactele stabilite în cadrul reuniunii, la care au participat reprezentanţi ai 34 state şi 7 organizaţii internaţionale.

De asemenea, Prim-ministrul a mulţumit pentru activitatea efectivului Serviciului Vamal, în legătură cu aniversarea a 20-a de la crearea instituţiei şi în special pentru semnarea Declaraţiei comune a conducătorilor autorităţilor vamale din Republica Moldova, România şi Ucraina. Vlad FILAT a precizat că acesta va contribui la intensificarea cooperării vamale cu ţările vecine şi oferirea unor servicii de calitate cetăţenilor ce traversează frontiera. Totodată, Premierul a solicitat elaborarea unui mecanism privind facilitarea comerţului la frontiera cu Ucraina, precum şi prezentarea unui raport privind piaţa agricolă din vecinătatea satului Palanca.

Prim-ministrul a prezentat date statistice privind evoluţia situaţiei economice în prima jumătate a anului curent, menţionînd că, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a fost înregistrată o creştere a Produsului Intern Brut cu 7,5%.

Vlad FILAT a specificat că majorarea exporturilor este de 64,9%, iar a importurilor de 41,7%, subliniind că pentru al doilea an consecutiv ritmul de creştere a exporturilor îl depăşeşte pe cel al importurilor, cea ce reprezintă un semnal pozitiv pentru economia moldovenească.

Totodată, a fost înregistrată o creştere a numărului de investiţii cu 31,8%, a industriei cu 20,6%, a transporturilor cu 26,6% şi a ramurii serviciilor cu 1,3%.

În domeniul agricol majorările constituie 3,9%, însă, ţinînd cont de faptul că sezonul de recoltare nu a fost finalizat, aceste date se aşteaptă a fi îmbunătăţite.

Prim-ministrul a accentuat necesitatea menţinerii parametrilor de creştere economică, solicitînd instituţiilor statului mobilizare maximă în continuare.

Premierul s-a referit şi la anumite probleme care urmează a fi remediate. În context, Vlad FILAT a subliniat că pentru contracararea atacurilor de tip raider la care a fost supus sistemul bancar şi încercările de acest gen la alte societăţi pe acţiuni, Guvernul a oferit instrumentariul necesar pentru efectuarea intervenţiilor ce se impun. 

Totodată, Vlad FILAT a solicitat responsabililor din domeniul justiţiei să întreprindă măsurile necesare şi să responsabilizeze judecătorii în cazul aprobării unor decizii ilegale. În context, Prim-ministrul a dispus elaborarea unui proiect de lege privind modificarea legislaţiei antiraider, care să prevadă aplicarea unor sancţiuni corespunzătoare în acest domeniu.

Premierul a adus la cunoştinţă şi despre expedierea unei scrisori în adresa omologului român, Emil BOC, prin care a solicitat ca o parte din asistenţa României, oferită Republicii Moldova, să fie direcţionată spre dotarea sălilor de informatică din şcoli.

În altă ordine de idei, Vlad FILAT a spus, că în cadrul deplasărilor în teritoriu, parvin plîngeri privind modul de utilizare a resurselor naturale, solicitînd Ministerului Mediului efectuarea unei monitorizări privind exploatarea resurselor naturale, precum şi a modului de utilizare a Fondului Ecologic.

Prim-ministrul a dispus Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor să verifice calitatea oferirii 
serviciilor de către operatorii de telefonie mobilă, în special în teritoriu, şi să întreprindă acţiunile necesare de ameliorare a lor.

Premierul s-a referit şi la situaţia defectuoasă privind atestarea conducătorilor auto, cerînd ministerelor de Interne, Transporturilor şi Infrastructurii Drumului şi cel al  Educaţiei prezentarea unei poziţii consolidate în această problemă.

Vlad FILAT a anunţat că, în perioada 8-9 septembrie curent, în Germania, va avea loc o Conferinţă internaţională pentru întărirea încrederii în procesul de reglementare a diferendului transnistrean cu participarea grupurilor de lucru, participanţilor la formatul 5+2 şi a experţilor internaţionali. Premierul a mai spus că, în aceeaşi perioadă, este preconizată şi o întrevedere cu liderul regiunii transnistrene, Igor SMIRNOV, menţionînd importanţa continuării dialogului în scopul identificării soluţiilor pentru problemele existente.
„Evenimentul are drept scop efectuarea pregătirilor pentru demararea negocierilor oficiale în formatul 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean, care vor avea loc la 22 septembrie 2011, la Moscova.” , a  declarat Vlad FILAT.  

În cadrul şedinţei de astăzi, Guvernul a aprobat şi Programul activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2011. Viceprim-ministrul Eugen CARPOV a precizat că în Bugetul de Stat au fost prevăzute mijloace băneşti în sumă de 10 mil. lei pentru acţiuni destinate reintegrării ţării. Astfel, pentru implementarea Programului aprobat vor fi alocate 9260 mii lei, iar acţiunile incluse în acest document vor viza sistemul educaţional, reparaţia drumurilor şi apeductelor, asistenţa socială persoanelor cu disabilităţi etc. Suplimentar, în cadrul şedinţei, a fost decisă alocarea a 100 mii lei pentru editarea cărţilor şi materialelor informative dedicate comemorării a celor 20 de ani de la evenimentele din martie 1992.

Vicepremierul a mai specificat că, în procesul de elaborare a documentului în cauză, au fost purtate discuţii cu conducătorii instituţiilor de învăţămînt şi autorităţile publice locale din zonă, fiind identificate direcţiile prioritare care necesită investiţii, în vederea soluţionării problemelor stringente cu care se confruntă populaţia, dar şi pentru ridicarea nivelului de atractivitate a regiunii.

Cabinetul de Miniştri a adoptat o serie de hotărîri ce vizează modificarea cadrului normativ în vigoare, inclusiv cu referire la modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2011 şi eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat, în scopul perfecţionării prevederilor normative respective. Totodată, au fost operate  modificări şi completări la Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii. Completările în cauză vizează implementarea Programului Naţional de Imunizări pentru anul 2011-2015.

Alte două decizii ale Executivului ţin de aprobarea proiectelor de lege vizînd modificarea legii cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat şi cu privire la resursele naturale, ambele proiecte avînd drept scop ajustarea actelor legislative menţionate prevederilor legislaţiei în vigoare. În aceeaşi ordine de idei, Guvernul a operat modificări şi completări la unele hotărîri aprobate anterior, ce reglementează domeniul ocupării forţei de muncă şi asigurării protecţiei sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

De asemenea, au fost aprobate o serie de modificări şi completări la unele acte legislative în vederea precizării prevederilor contradictorii ale unor articole din Legea salarizării. Viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Sergiu SAINCIUC a precizat că aceste modificări se referă la aplicarea sistemului tarifar de salarizare în contextul optimizării condiţiilor de salarizare a conducătorilor instituţiilor de stat cu autonomie financiară, stabilirii obligativităţii permisului nominal de acces la locul de muncă pe durata programului de muncă, precum şi completării Codului muncii conform reglementărilor privind securitatea şi sănătatea în muncă specificate în legislaţia în vigoare.

Executivul a aprobat, de asemenea, mai multe decizii ce vizează cooperarea internaţională în diverse domenii, inclusiv privind iniţierea negocierilor asupra proiectelor: Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova şi România în domeniul securităţii sociale; Acordului între Ministerul Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Estonia privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului; Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Comandantul Suprem al Serviciului Grăniceri al Republicii Polonia privind combaterea crimei organizate şi altor tipuri de infracţiuni; Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării.

Totodată, Guvernul a decis acordarea deplinelor puteri ministrului Educaţiei, Mihail ŞLEAHTIŢCHI pentru semnarea Protocolului de colaborare în domeniul educaţiei dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Resurselor Naţionale al Republicii Ungare.

Prin alte 3 hotărîri Guvernul a aprobat deciziile  Consiliului şefilor de guverne ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul culturii, învăţămîntului în domeniul culturii şi artelor şi cu privire la acţiunile prioritare în domeniul culturii pentru perioada de pînă în anul 2015, toate fiind semnate la 19 mai 2011 de către statele CSI. Ministrul Culturii, Boris FOCŞA a precizat că printre acţiunile culturale propuse de către Republica Moldova şi acceptate pentru a fi organizate în cadrul CSI se numără şi festivalul “Mărţişor”,  festivalul “Invită Maria Bieşu”, concursul internaţional “Două inimi gemene” ş.a.

La fel, a fost aprobată hotărîrea privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul cu privire la crearea Consiliului de colaborare culturală a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Minsk la 26 mai 1995.

Guvernul a mai aprobat 8  Memorandumuri de înţelegere privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova cu instituţiile similare din Kazahstan, Insulele Virgine Britanice, Republica Finlanda, Republica Portugheză, Mongolia, Republica Federală Nigeria, Armenia şi Aruba.

La finalul şedinţei, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2015 care urmează a fi prezentat spre aprobare Parlamentului RM în cel mai scurt timp. Strategia reprezintă un document politic strategic unitar care va reglementa focusat toate direcţiile de reformare a sectorului justiţiei şi va asigura interconexiunea tuturor acţiunilor de reformă, contribuind astfel la durabilitatea reformelor în domeniu. Obiectivul general al Strategiei este de a edifica un sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului.

Serviciul de presă al Guvernului

Niciun comentariu: