joi, 8 septembrie 2011

Marian Lupu a felicitat SIS-ul cu prilejul celei de-a 20-a aniversări


Chișinău, 08 septembrie 2011 – Președintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, Președinte al Parlamentului, a participat la ceremonia festivă dedicată marcării a două decenii de la crearea serviciilor speciale moldoveneşti și i-a felicitat pe angajații și veteranii Serviciului de Informații și Securitate.

În mesajul de felicitare al Președintelui interimar Marian Lupu se menționează:  


”Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la crearea organelor securităţii naţionale ale Republicii Moldova.

În cele două decenii care au trecut de la declararea independenţei sale, Republica Moldova a parcurs o cale deloc uşoară. Riscurile şi ameninţările, atât interne, cât şi externe, la adresa securităţii naţionale au făcut ca ofiţerilor de informaţii şi securitate să le revină responsabilitatea îndeplinirii unor sarcini de importanţă majoră. 

Specificul activităţii pe care o desfăşuraţi reclamă din partea Dumneavoastră să manifestaţi, zi de zi, devotament şi dedicaţie fără rezerve intereselor supreme ale statului, înalt profesionalism şi calităţi morale deosebite. Or, anume spiritul de abnegaţie şi de perseverenţă în situaţii dintre cele mai dificile constituie cea mai concludentă mărturie a profundelor sentimente patriotice de care aţi fost animaţi în activitatea Dumneavoastră pe parcursul anilor de independenţă a ţării noastre.

Cu acest prilej aniversar, ţin să Vă exprim întreaga gratitudine pentru eforturile depuse în îndeplinirea dificilei misiuni de asigurare a securităţii naţionale. Totodată, adresez sincere felicitări şi membrilor familiilor Dumneavoastră, urându-Vă tuturor sănătate, fericire, prosperitate, noi realizări atât în plan profesional, cât şi în plan personal.”

Serviciul de presă al Aparatului Președintelui Republicii Moldova

Niciun comentariu: