joi, 8 septembrie 2011

Observaţiile preliminare cu privire la Republica Moldova ale Raportorului Special privind libertatea religiei sau credinței

Comunicat de presă

Conducerea Guvernului trebuie să promoveze o cultură publică a diversității
 
8 septembrie 2011, Chișinău - Heiner Bielefeldt, Raportorul Special al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind libertatea religiei sau credinței, a întreprins o vizită în perioada 1 – 8 septembrie curent în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană a țării. Scopul acestei vizite a fost de a identifica bunele practici, precum şi obstacolele existente sau emergente, în calea exercitării depline a libertății religiei sau credințe.

 
Discutând pe marginea concluziilor preliminare ale misiunii, Raportorul Special a declarat: "În general, Republica Moldova a realizat progrese remarcabile în domeniul drepturilor omului, inclusiv în domeniul libertăţii religiei sau credinței. Evocând represiunile severe și persecuția din timpul epocii sovietice, membrii comunităţilor religioase cu care am vorbit, au apreciat faptul că astăzi dânșii pot practica, în general, religia sau convingerile sale în mod liber şi fără teamă de interferenţă nejustificată din partea Guvernului."
 
“Cu toate acestea, am fost deosebit de șocat de obstacole care derivă, în principal, din poziţia excesiv de predominantă a Bisericii Ortodoxe, care se bucură de un statut privilegiat în contradicţie cu garanţia constituţională a unui stat laic. Mai mult decât atât, sectoare importante ale societăţii privesc creştinismul ortodox, în special, Biserica Ortodoxă din Moldova, drept pilon al identităţii naţionale.  Unele grupuri merg până într-acolo încât soliciă în mod explicit și de  multe ori agresiv, menținerea adepților altor confesiuni - cum ar fi protestanţii, evreii şi, în special, musulmanii - într-o situație de marginalizare. Deşi aceste grupuri extremiste par să reprezinte doar o minoritate mică, aparent, ei nu sunt criticați în cadrul Bisericii, ceea ce conduce la percepţia că dânșii vorbesc, oarecum, în numele credincioşilor ortodocși din ţară, în general, precum şi cu acordul tacit a autorităţilor Bisericii.”
 
“În vederea îmbunătăţirii în continuare a condiţiilor pentru o respectare nediscriminatorie a libertăţii religiei sau credinței, este nevoie, întîi de toate, de  o cultură publică de apreciere a diversităţii.  Aş dori să încurajez Guvernul să preia conducerea în acest sens, de exemplu, prin emiterea unei legi anti-discriminare robuste, prin facilitarea comunicării interreligioase, prin investirea în educaţie civică şi pledoarie împotriva incitării la ură religioasă.” 
 
“Cît priveşte educația religioasă, apreciez natura facultativă a acesteia după cum este prevăzut de legislaţie şi menţionat de Guvern. Trebuie să fie dezvoltate mecanisme puternice şi eficiente pentru a proteja copiii care optează să nu urmeze educaţia religioasă de orice formă de presiune negativă, fie din partea autorităţilor şcolare, funcţionarilor bisericii, altor copii, sau altă parte.”
 
“Am remarcat multe semne de bunăvoinţă şi exemple pozitive de angajament profesional, lucruri care oferă un motiv bun pentru a vedea perspectivele pentru drepturile omului în această ţară într-o lumină optimistă.”
 
Misiunea Raportorului Special va rezulta într-un raport către Consiliul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, care urmează a fi prezentat în martie 2012, inclusiv recomandări pentru consolidarea exercitării efective a libertăţii religiei sau credinței în Republica Moldova.  
 
Textul complet al declaraţiei de presă a Raportorului Special cu un rezumat al observaţiilor preliminare cu privire la situaţia libertăţii de religie sau convingeri în Republica Moldova este disponibil on line: www.un.md
 
Dl Heiner Bielefeldt este profesor de Drepturile Omului şi Politica privind Drepturile Omului de la Universitatea din Erlangen-Nürnberg, în Germania. El a fost numit de către Consiliul pentru Drepturile Omului la mandatul Raportorului Special privind libertatea de religie sau convingeri, în vigoare de la 1 august 2010. Mandatul a fost creat în 1986 de către Comisia, pe atunci, pentru Drepturile Omului, şi a fost reînnoit cel mai recent în 2010 de către Consiliul pentru Drepturile Omului pentru o perioadă de trei ani.
 
Un e-Digest privind libertatea de religie sau convingeri, care rezumă 25 de ani de gândire a patru Raportorii Speciali ONU este disponibil on-line la: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10832&LangID=E   

Buletin electronic despre Libertatea Religiei sau Credinței – 25 ani de analiză de către cei patru Raportori Speciali ONU:
Informaţii generale privind mandatul Raportorului Special al Naţiunilor Unite cu privire la libertatea religiei sau credinței

La 1 august 2010, Heiner Bielefeldt și-a asumat mandatul Raportorului Special privind libertatea de religie sau convingeri. Consiliul pentru Drepturile Omului, în rezoluţia sa 6 / 37 a invitat titularul mandatului:
  • Să promoveze adoptarea unor măsuri la nivel naţional, regional şi internaţional pentru a asigura promovarea şi protejarea dreptului la libertatea religiei sau credinței;
  • Să identifice obstacolele existente şi emergente în calea exercitării dreptului la libertatea religiei sau credinței şi să prezinte recomandările pe căi şi mijloace în măsură să depăşească astfel de obstacole;
  • Să continue eforturile sale, să examineze incidentele şi acţiunile Guvernamentale care sunt incompatibile cu dispoziţiile Declaraţiei cu privire la Eliminarea Tuturor Formelor de Intoleranţă şi Discriminare Bazate pe Religie sau Credinţă şi să recomande măsuri de remediere, după caz;
  • Să continue să aplice o perspectivă de gen, inter alia, prin identificarea abuzurilor specifice de gen, în procesul de raportare, inclusiv la colectarea de informaţii şi în recomandări.
 
 
Aflaţi mai multe despre mandatul şi activitatea Raportorului Special:
 
Pagina de țară OHCHR – Republica Moldova:
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi:
·         Nathalie Rondeux, Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, Tel.: +41 22 917 9251, e-mail: nrondeux@ohchr.org
·         Claude Cahn, Consilier pentru Drepturile Omului, ONU Moldova, Tel.: +373 68 57 51 55, ccahn@ohchr.org
·         Ludmila Țiganu, Specialist comunicare, ONU Moldova, tel. 22 00 45, email: ludmila.tiganu@undp.org

Niciun comentariu: