luni, 14 noiembrie 2011

Evaluare frontală în instituţiile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bălţi

Comunicat de presă

Direcţia învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, împreună cu Agenţia de Evaluare şi Examinare realizează, în perioada 14-17 noiembrie 2011, o evaluare frontală a instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bălţi.

Ministrul Educaţiei, Mihail Şleahtiţchi, spune că va fi verificat procesul educaţional în aspectul calităţii, prin realizarea curricula naţională şi a planului cadru de învăţămînt.


Vor fi aplicate probe de evaluare curentă la anumite discipline şcolare, pentru a verifica nivelul de pregătire al elevilor.

Colaboratori din cadrul Ministerului vor asista la ore şi vor verifica corectitudinea perfectării documentaţiei şcolare, corectitudinea notării elevilor, frecvenţa şcolară şi rata abandonului şcolar, dotarea instituţiilor cu manual şi alte materiale didactice, precum şi softuri educaţionale.

Adrian Ghicov, directorul Agenţiei pentru Evaluare şi Examinare spune că în acest an au fost desăşurate mai multe evaluări frontale, unde au fost depistate carenţe comune pentru mai multe direcţii de învăţământ şi anume: greşeli în completarea dosarelor personale ale elevilor, nerespectarea unor recomandări ale speciasliştilor din cadrul Ministerului Educaţiei, făcute prin scrisori metodice sau la stagiile de formare, norarea greşită a elevilor, lipsa portofoliilor atît a elevilor cît şi a profesorilor, modificări de note, care nu sunt autentificate de directorii instituţiilor de învăţământ, completarea greşită a registrelor. În unele cazuri, deşi nu este la şcoală , în aceeaşi zi elevul este notat la anumite discipline. Nu întotdeauna profesorii se axează în procesul educativ pe competenţe. Iar notele nu întotdeauna sînt obiective.

Serviciul de presă al Ministerului Educaţiei

Niciun comentariu: