miercuri, 9 noiembrie 2011

Ministerul Educaţiei dă replică Procuraturii Generale

Ministerul Educaţiei îşi exprimă nedumerirea referitor la comunicatul de presă „Învăţămîntul de stat este gratuit” emis de către Procuratura Generală privind anumite cazuri de colectare de mijloace băneşti, care a fost difuzat prin intermediul presei şi nu ca rezultat al comunicării între instituţiile publice.


De fiecare dată, cînd ministerul a fost sesizat, inclusiv prin intermediul Procuraturii Generale la această temă a reacţionat prompt prin verificarea instituţiilor vizate.
Ministerul Educaţiei acţionează în conformitate cu prevederile legale şi solicită acelaşi lucru de la instituţiile din subordine. Totodată, în afară de Legea Învăţămîntului, funcţionează şi alte acte reglatorii, care permit părinţilor să se asocieze în structuri non guvernamentale.

Participarea în asociaţiile părinteşti este benevolă, iar cheltuielile trebuie să fie transparente. Pentru a contracara colectările ilicite de bani, Ministerul Educaţiei a emis, în repetate rânduri, dispoziţii despre responsabilizarea managerilor instituţiilor de învăţământ şi a cadrelor didactice.

Totuşi, implicarea profesorilor în colectări ilicite de bani, în cazul constatării acestor fapte, nu sunt simple încălcări de disciplină, dar pot chiar constitui componenţă de infracţiune. La rîndul său, examinarea şi sancţionarea încălcărilor grave, ce constituie infracţiune/contravenţie, nu poate fi imputată Ministerului Educaţiei.

Pentru a reglementa colaborarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti de părinţi, Ministerul Educaţiei recomandă, în cazul în care au fost create asociaţiile obşteşti, menţinerea unei cooperări funcţionale şi eficiente a instituţiei de învăţămînt cu asociaţia de părinţi, prin crearea unui dialog constructiv şi stabilirea responsabilităţilor administraţiei instituţiei, pe de o parte şi a garanţiilor de participare a părinţilor la procesul decizional, pe de altă parte.

Acuzaţiile aduse direct la adresa liceelor menţionate de către Procuratura Generală sunt grave şi duc la ştirbirea imaginii instituţiilor. Ministerul insistă ca atunci când anumite instituţii de învăţământ sunt acuzate de corupţie, Procuratura Generală să vină cu un demers oficial către Minister, prin care ar solicita verificarea cazurilor, în limita competenţelor. Altminteri aceste informaţii pot fi calificate ca nişte declaraţii fără acoperire. Din moment ce aceste acuzaţii nu sunt argumentate printr-un document oficial, Ministerul Educaţiei îşi exprimă dezacordul cu aceste acţiuni ale Procuraturii.

Cu referire la colectarea plăţilor de închiriere, cuantumul taxei de închiriere pentru fiecare manual în parte se stabileşte anual de către Ministerul Educaţiei, de comun acord cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Consiliul de control al Fondului special pentru manuale, conform unui regulament elaborat şi aprobat de Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Taxa de închiriere se stabileşte într-un cuantum care să asigure recuperarea integrală a valorii estimative de producere şi distribuire a manualelor pe perioada lor de utilizare aprobată de către Ministerul Educaţiei (de regulă patru ani în şcoala primară şi cinci ani pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal).

Plăţile de închiriere se stabilesc pentru fiecare titlu de manual în parte în baza preţului ajustat la data de 01 ianuarie a fiecărui an, după cum urmează: 28% pentru anul I (manual nou), 25% pentru anul II, 20% pentru anul III, 15% pentru anul IV şi 12% pentru anul 5 de utilizare a manualului inclus în Schema de închiriere a manualelor.

Ministerul Educaţiei va intenta o anchetă internă, privind cazurile menţionate în comunicatul emis de Procuratura Generală, dar este în aşteptarea unui document oficial, din partea procuraturii, despre cazurile de corupţie menţionate.

Serviciul de presă al Ministerului Educaţiei

Niciun comentariu: