miercuri, 28 decembrie 2011

25.500 de cărţi cu conţinut ecologic au ajuns în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova

Comunicat de presă

Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Fondul Ecologic Naţional, a achiziţionat 17 titluri de carte cu conţinut educativ ecologic, a cîte 1500 exemplare fiecare. Cărţile au fost distribuite în toate instituţiile şcolare.

Titlurile solicitate, a opinat viceministra educaţiei, Loretta Handrabura, au un caracter ştiinţific şi de popularizare, destinate elevilor, studenţilor, profesorilor, specialiştilor în domeniu, precum şi tuturor celor interesaţi de floră, faună, resurse acvatice şi hazardurile naturale ale Republicii Moldova. 

Aceste volume pot fi utilizate pentru aprofundarea şi integrarea cunoştinţelor la disciplinele Ştiinţe, Biologie, Geografie şi Ecologie, dar şi pentru realizarea unor obiective trandisciplinare împlicînd cunoaşterea mediului şi educaţia ecologică.

Cărţile au fost achiziţionate în scopul realizării proiectului „Completarea fondurilor bibliotecilor şcolare, universitare, publice cu carte de popularizare a ştiinţei, orientată spre educarea ecologică a tinerei generaţii”.
Proiectul este finanţat din Fondul Ecologic Naţional. În 2010 au fost achiziţionate 6 titluri de carte a cite 1500 de exemplare fiecare.

Ministerul Educaţiei

Niciun comentariu: