vineri, 27 ianuarie 2012

Ştiri din 27 ianuarie 2012: Raportul CEDO, întâlnirea Vlad Filat - Evgheni Şevciuk, "Fabricat în Moldova"
DECLARAŢIA DE PRESĂ COMUNĂ

cu privire la rezultatele întrevederii Prim-ministrului Republicii Moldova Vlad Filat şi a conducătorului Transnistriei Evghenii Şevciuc


(27 ianuarie 2012, or.Odesa)

La 27 ianuarie 2012, în oraşul Odesa, la iniţiativa părţii ucrainene, a avut loc prima întrevedere a Prim-ministrului Republicii Moldova Vlad Filat cu conducătorul Transnistriei Evghenii Şevciuc.

În cadrul întrevederii s-a discutat o gamă largă de subiecte legate de procesul de reglementare transnistreană. În contextul următoarei reuniuni a „Conferinţei permanente privind chestiunile politice în procesul de reglementare transnistreană” în formatul “5+2″, programate pentru sfîrşitul lunii februarie 2012, la Dublin, Irlanda, participanţii au confirmat intenţia de a negocia într-un mod constructiv şi coerent.

Avînd în vedere necesitatea de a îmbunătăţi situaţia economică, calitatea vieţii şi a extinde relaţiile dintre locuitorii de pe ambele maluri, participanţii la întrevedere au convenit asupra intensificării activităţii grupurilor de experţi (de lucru) responsabile de măsurile de consolidare a încrederii, în conformitate cu Regulamentul aprobat. De asemenea, s-a ajuns la un acord privind continuarea activităţii în vederea reluării depline a circulaţiei de transport feroviar de călători şi de mărfuri pe segmentul transnistrean al căii ferate, precum şi privind restabilirea comunicaţiilor telefonice, inclusiv a legăturii staţionare şi mobile.

În legătură cu situaţia creată în Zona de Securitate, participanţii au exprimat disponibilitatea de a căuta soluţii orientate spre stabilizarea situaţiei.

De asemenea, participanţii au exprimat gratitudine Ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Constantin Grişcenko pentru contribuţia acordată în vederea organizării întrevederii în cauză.


Совместный пресс-релиз

по итогам встречи Премьер-министра Республики Молдова Владa Филатa и Главы Приднестровья Евгения Шевчука
(27 января 2012 года, г. Одесса)

27 января 2012 года в городе Одесса, по инициативе украинской стороны состоялась первая встреча Премьер-министрa Республики Молдова Владимира Филата и Главы Приднестровья Евгения Шевчука.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, связанных с процессом приднестровского урегулирования. В контексте очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в формате «5+2», запланированной на конец февраля 2012 года в г.Дублин, Ирландия, участники подтвердили намерение вести переговоры в конструктивном и последовательном русле.

Отмечая необходимость улучшения экономической ситуации, качества жизни и расширения взаимодействия, участники встречи согласились активизировать деятельность экспертных (рабочих) групп по мерам укрепления доверия в соответствии с принятым Регламентом. Достигнуты договоренности о продолжении работы над возобновлением полноценного железнодорожного пассажирского и грузового сообщения по приднестровскому участку железной дороги, а также восстановлением связи, включая стационарную и мобильную.

В связи со сложившейся обстановкой в Зоне Безопасности, участники встречи подчеркнули готовность к поиску решений, намеченных на стабилизацию ситуации.

Участники встречи также поблагодарили Министра иностранных дел Украины Константина Грищенко за содействие в ее организации.

Niciun comentariu: