miercuri, 15 februarie 2012

Şedinţa Guvernului din 15 februarie


15.02.2012

Comunicat de presă

Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri

În legătură cu Ziua comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan, membrii Guvernului au ţinut un minut de reculegere.

Prim-ministrul Vlad FILAT a menţionat că astăzi se împlinesc 23 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan (1989), precizînd că în acel război au participat 12 351 de tineri din Moldova, dintre care 292 au decedat, patru sînt pierduţi fără urmă, iar 282 au rămas invalizi.


În debutul şedinţei, miniştrii au prezentat informaţii privind situaţia la zi ca urmare a căderilor masive de zăpadă ce au avut loc în ultimul timp. Vicepremierul Valeriu LAZĂR, ministru al Economiei, a comunicat că toate problemele care au existat la furnizarea energiei electrice au fost rezolvate, actualmente fiind asigurată funcţionarea sistemelor în regim normal. Totodată, nu au fost înregistrate cazuri de deconectare a agentului termic sau gaze naturale, regimul de încălzire fiind respectat.

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Anatol ŞALARU a precizat că toate drumurile centrale sînt deszăpezite şi nu există cazuri de blocare a traseelor naţionale. În acest scop sînt angrenate 301 maşini şi un efectiv de 500 de muncitori. Din cauza ninsorilor abundente 13 localităţi din 6 raioane sînt parţial blocate.

Ministrul Educaţiei, Mihail ŞLEAHTIŢCHI a raportat că din cauza intemperiilor în 150 de instituţii de învăţămînt a fost suspendat procesul de studii, iar în unele şcoli a fost redusă ora de studii. De asemenea, în 4 raioane mai există probleme în ceea ce priveşte transportarea elevilor către şcoli.

La rîndul său, ministrul Sănătăţii, Andrei USATÎI a menţionat că toate serviciile de urgenţă activează în regim normal, făcînd faţă tuturor solicitărilor. Ministrul a precizat că nu există îngrijorări cu privire la creşterea numărului cazurilor de infecţii virale şi de gripă.

Referindu-se la activitatea instituţiilor sociale din ţară, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, Valentina BULIGA a subliniat că cele 29 de azile şi 110 cantine funcţionează în regim normal. De asemenea, 2300 de lucrători sociali şi 1000 de asistenţi sociali sînt mobilizaţi pentru a asigura asistenţa necesară persoanelor în vîrstă şi familiilor social-vulnerabile. De ajutor social pentru perioada rece a anului, în luna ianuarie, au beneficiat 63 mii de familii, iar alte 40 de mii - de alocaţii sociale.

Potrivit viceministrului Afacerilor Interne, Iurie CHEPTĂNARU, pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile activează 19 corturi, de serviciile acestora beneficiind zilnic circa 3 mii de persoane. Totodată, din cauza stratului gros de zăpadă, au fost înregistrate cîteva cazuri de prăbuşire a acoperişurilor a unor edificii.

Prim-ministrul a solicitat instituţiilor responsabile mobilizare maximă şi în perioada ce urmează în vederea asigurării lucrărilor de deszăpezire. Premierul a cerut unităţilor Poliţiei Rutiere să asigure buna circulaţie la trafic şi diminuarea riscurilor de comitere a accidentelor rutiere.

De asemenea, Premierul a cerut autorităţilor responsabile să efectueze o analiză cu colegii din Ucraina privind acumulările de zăpadă în Munţii Carpaţi, pentru a preveni posibile inundaţii. În deosebi, s-a atenţionat asupra calculării debitului de apă pe rîurile Nistru şi Prut pe viitor, precum şi restaurarea digurilor în caz de necesitate.

În cadrul şedinţei de astăzi, Cabinetul de Miniştri a aprobat proiectul de lege privind selectarea, avansarea în carieră şi evaluarea performanţelor judecătorilor. Documentul prevede un nou mecanism de selectare a candidaţilor la funcţia de judecător, promovarea în funcţia de judecător la o instanţă superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă, transferarea judecătorilor la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, procesul de evaluare a performanţelor judecătorilor. Aceste acţiuni urmează a fi realizate în baza unor criterii clare, transparente, obiective, bazate pe merit şi de către organele responsabile de acest proces. Criteriile respective vor fi reglementate detaliat în regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii. În proiect este prevăzută crearea a două colegii distincte pe lîngă CSM, care urmează să înlocuiască actualul colegiu de calificare.

Miniştrii au aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, din domeniul organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc. În acest proiect este propusă ridicarea imunităţii judecătorilor pentru cazuri de corupţie, buna funcţionarea a sistemului prin crearea aleatorie a completelor de judecată şi numirea aleatorie a preşedintelui completului prin excluderea factorului uman. Proiectul de lege presupune, de asemenea, că atribuţiile administrative vor fi transferate de la preşedintele instanţei de judecată - administratorului instanţei de judecată, astfel încît magistraţii să se concentreze pe actul de justiţie, o altă noutate propusă în acest proiect este instituirea funcţiei de asistent judecătoresc. Proiectul legii mai prevede ca în 2 ani să fie evaluate performanţele tuturor judecătorilor.

Un alt proiect de lege aprobat în şedinţa de astăzi, prevede modificarea şi completarea unor acte legislative, în vederea acoperirii golului legislativ creat ca urmare a declarării neconstituţionalităţii Legii nr.163 din 22 iulie 2011 în temeiul căreia a fost dispusă lichidarea instanţelor judecătoreşti specializate. Oleg EFRIM a spus că momentan nu există prevederi care să atribuie competenţa examinării cauzelor civile cu caracter economic unor instanţe judecătoreşti. Atît justiţiabilii cît şi judecătorii sînt derutaţi. Proiectul votat astăzi prevede păstrarea judecătoriilor economice, dar care vor fi redenumite judecătorii comerciale. Acestea vor examina dosarele ce ţin de reorganizarea persoanelor juridice, contestarea, în condiţiile legii, a hotărîrilor arbitrare, eliberarea titlurilor de executare silită a hotărîrilor arbitrare. Alte categorii de pricini vor fi transmise în competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun (judecătorii sau curţi de apel). Competenţa de examinare a cererilor de apel împotriva hotărîrilor emise de Judecătoria Comercială de Circumscripţie urmează a fi transmisă Curţii de Apel Chişinău.

Tot astăzi, membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat un proiect de lege care prevede operarea modificărilor şi completărilor în Codul cu privire la locuinţe şi Legea privatizării fondului de locuinţe, în vederea eficientizării gestionării fondului locativ de serviciu al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit modificărilor respective, locuinţele de serviciu vor fi excluse din fondul de locuinţe pasibile privatizării. Totodată, proiectul prevede că cererile privind privatizarea locuinţelor de serviciu depuse în conformitate cu art.11 din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324 din 10 martie 1993 pînă la data intrării în vigoare a modificărilor respective, vor fi examinate potrivit cadrului legal în vigoare la momentul depunerii cererii.

Guvernul a stabilit cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară pentru anul 2012 în mărime de 355 lei. Conform legislaţiei acesta constituie 10% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv.

Executivul a aprobat şi proiectul legii privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice. Proiectul de lege transpune prevederile Convenţiei privind securitatea nucleară la care Republica Moldova a aderat în anul 1998, precum şi prevederile directivelor UE în domeniul respectiv.

De asemenea, a fost aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare adiţională între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare în scopul realizării Proiectului „Servicii de sănătate şi asistenţă socială”, semnat la 20 decembrie 2011. Ministrul Finanţelor, Veaceslav NEGRUŢA a precizat că, după negocierile din octombrie 2011, s-a convenit asupra finanţării adiţionale a proiectului nominalizat, care va fi realizată prin acordarea unui împumut în valoare de 10,2 mil. dolari SUA, pe 25 de ani, inclusiv perioada de graţie de 5 ani, cu o dobîndă de 1,25%.

Executivul a avizat iniţiativa legislativă ce se referă la modificarea şi completarea mai multor acte legislative ce reglementează domeniul perfectării şi eliberării actelor de identitate, în vederea optimizării şi simplificării procedurii de documentare a populaţiei cu acte de identitate.

Membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Documentul are drept obiectiv eficientizarea monitorizării şi evidenţei poliţelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Tot astăzi, Guvernul a aprobat Programul naţional de manifestări cultural-artistice consacrate Anului Ion şi Doina Aldea-Teodorovici. Programul include 22 de acţiuni de anvergură, inclusiv producerea unui film documentar, a unui CD cu muzica lui Ion Aldea-Teodorovici, editarea unei cărţi şi organizarea festivalului-concurs internaţional în memoria marilor artişti. Acţiunile vor fi finanţate din contul alocaţiilor bugetare, precum şi din contul altor surse conform legislaţiei în vigoare.

Executivul a decis iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind programul complex de Consolidare Instituţională, precum şi asupra proiectului Acordului de grant între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei referitor la extinderea proiectului de asistenţă tehnică pentru fermierii neprivilegiaţi (2KR).

Direcţia comunicare şi relaţii cu presa

Niciun comentariu: