marți, 20 martie 2012

Comisia parlamentară moldo-română pentru integrare europeană s-a întrunit la Chişinău. Textul Rezoluţiei

Prima reuniune a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova şi Parlamentul României a avut loc marţi, 20 martie, la Chişinău.

Membrii Comisiei au semnat o rezoluţie, potrivit căreia România va transmite Republicii Moldova experienţa în procesul de negocieri cu UE şi va sprijini politic aderarea acesteia la Uniunea Europeană.

Din delegaţia Parlamentului României fac parte opt senatori. Comisia a fost constituită conform Protocolului de colaborare şi parteneriat semnat între parlamentele moldovean şi român la 27 aprilie 2010, la Bucureşti.

Deputatul Ana Guţu, copreşedinte al Comisiei din partea Parlamentului de la Chişinău, a declarat, în cadrul unui briefing, că Republica Moldova contează pe transferul de asistenţă din partea României, fapt care o va ajuta să evite anumite erori în procesul de integrare europeană.

“Noi, ca stat membru al UE, putem sprijini Republica Moldova prin expertiză şi experienţa din procesul de negocieri, dar şi politic, prin susţinerea în relaţia cu alte parlamente din statele UE. Astăzi am semnat două documente – regulamentul de funcţionare a comisiei şi o rezoluţie politică prin care exprimăm susţinere totală în procesul de negocieri asupra Acordului de liber schimb şi liberalizării regimului de vize”, a declarat, la acelaşi briefing, copreşedintele roman al Comisiei, senatorul Titus Corlăţean.


R E Z O L U Ţ I A
COMISIEI COMUNE PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ
A PARLAMENTULUI ROMÂNIEI ŞI
PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
DE SPRIJIN POLITIC AL REPUBLICII MOLDOVA
PENTRU ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Obiectivul strategic al Republicii Moldova este aderarea la Uniunea Europeană. Parlamentul României, prin intermediul Comisiei Comune pentru Integrare Europeană, sprijină aspiraţiile, obiectivele şi aşteptările Republicii Moldova, în contextul integrării europene.

Republica Moldova este un stat european, cu aspiraţii legitime de integrare europeană. Parlamentul României, prin intermediul contactelor susţinute cu Parlamentele naţionale ale statelor membre ale UE şi Parlamentul European, sprijină eforturile autorităţilor din Republica Moldova în vederea realizării obiectivelor europene.

Noi, parlamentarii din România şi Republica Moldova, membri ai Comisiei Comune pentru Integrare Europeană, afirmăm necesitatea accelerării negocierilor privind Acordul de asociere a Republicii Moldova la UE, Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător Republica Moldova – Uniunea Europeană, obţinerea regimului de liberă circulaţie pentru cetăţenii Republicii Moldova, care doresc să călătorească în UE.

Încurajăm, în continuare, cooperarea intensă, la nivel bilateral şi multilateral, în cadrul Parteneriatului Estic, proiect important menit să impulsioneze procesul complex de transformare instituţională, reformare şi modernizare a Republicii Moldova, din perspectiva îndeplinirii criteriilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, precum şi din perspectiva cooperării multilaterale în plan regional.

Parlamentarii din România şi Republica Moldova, membri ai Comisiei Comune pentru Integrare Europeană, subliniază importanţa deosebită a transferului de expertiză de la Parlamentul României către Parlamentul Republicii Moldova pentru adoptarea legislaţiei naţionale conformă cu normele europene, în vederea accelerării ritmului reformelor interne necesare aderării la Uniunea Europeană.

Membrii Comisiei Comune pentru Integrare Europeană cheamă Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la intensificarea dialogului politic şi a cooperării bilaterale pentru asigurarea condiţiilor necesare aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum şi pentru lărgirea sprijinului politic în statele membre UE, la nivel guvernamental, pentru atingerea obiectivelor europene ale Republicii Moldova.

Membrii Comisiei Comune pentru Integrare Europeană vor monitoriza felul în care Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova implementează documentele bilaterale asociate obiectivului strategic de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Adoptată în ședința din 20 martie 2012

Co-preşedinte CCIE
din partea Parlamentului României, Titus CORLĂŢEAN

Co-preşedinte CCIE din partea Parlamentului
Republicii Moldova, Ana GUŢU

Niciun comentariu: