duminică, 29 aprilie 2012

Ion Vatamanu, omagiat printr-o conferinţă ştiinţificăConferinţa ştiinţifică, organizată cu prilejul comemorării a 75 de ani de la naşterea poetului, publicistului şi savantului  Ion VATAMANU

Joi, 3 mai 2012, ora 12:00, în Sala mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, et. 2), va avea loc Conferinţa ştiinţifică, organizată cu prilejul comemorării a 75 de ani de la naşterea poetului, publicistului şi savantului  Ion VATAMANU.
Evenimentul este organizat de Institutul de Filologie şi Institutul de Chimie ale AŞM.


Program
Cuvânt de deschidere
Acad. Gheorghe Duca, preşedinte al AŞM
Acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM

Moderatori
Dr. hab. Vasile Bahnaru, director al Institutului de Filologie al AŞM
Dr. hab. Tudor Lupaşcu, director al Institutului de Chimie al AŞM

Comunicări
Ion Vatamanu: o po(i)etică a „sufletului”,
Acad. Mihai Cimpoi
Trecutul este cu totul imprevizibil,
Dr. hab. conf. univ. Aliona Grati
Ion Vatamanu – savant de certă valoare în domeniul chimiei analitice,
Dr. hab.  prof. univ. Tudor Lupaşcu
Metoda oscilopolarografică,  în noile  domenii ale  chimiei analitice,
Dr. hab.  prof. univ. Igor Povar 

Evocări
Mircea Snegur, ex-Preşedinte al Republicii Moldova
Mihai Ghimpu, parlamentar
Acad. Nicolae Dadija
Ion Hadârcă, scriitor
Andrei Strâmbeanu, scriitor
Dr. hab. Ion Ciocanu
Prof. Ion Mărgineanu

Expoziţie şi lansare de carte

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM

Niciun comentariu: