duminică, 29 aprilie 2012

Vasile Bahnaru, „Miscellanea Basarabensia”


A fost lansat volumul „Miscellanea Basarabensia”,
semnat de dr. hab. Vasile Bahnaru

Recent, la editura „Princeps Edit” din Iaşi a apărut lucrarea „Miscellanea Basarabensia”, semnată de doctorul habilitat în filologie Vasile Bahnaru. Lansarea apariţiei editoriale a avut loc la 26 aprilie, la Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu” din Chişinău. La eveniment au participat scriitori, critici literari, oameni de cultură din Republica Moldova şi România.  


După cum rezultă şi din titlu, volumul cuprinde articole şi studii cu un conţinut variat, care tratează probleme de politică, de istorie, de morală şi psihologie socială, de cultură, de lingvistică, de literatură şi de existenţă în general.

Cartea este structurată în 6 compartimente distincte: Exerciţii de politică; Replici;Viaţa literară şi ştiinţifică; Omagieri; Miscellanea; Interviuri.

În lucrare sunt expuse propriile puncte de vedere, de cele mai multe ori originale, îndrăzneţe şi competente, autorul reuşind să realizeze un scurt şi util istoric al transformărilor şi repercusiunilor suferite de noi, de societate, în ansamblu, în decursul celor 20 de ani de independenţă.

Potrivit acad. Nicolae Dabija, apariţia volumului este justificată mai ales în contextul social şi politic de azi. Or, concluzia tristă la care ajunge autorul este că în prezent cei care au luptat în anii΄90 ai secolului trecut, împotriva limbii române, inclusiv împotriva suveranităţii şi independenţii Republicii Moldova, se declară astăzi adevăraţii apărători ai cauzei naţionale.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM

Niciun comentariu: