joi, 24 mai 2012

Şedinţa Guvernului Republicii Moldova din 23 mai


23.05.2012
Comunicat de presă
Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi şedinţa Guvernului Republicii Moldova
În debutul şedinţei Premierul Vlad FILAT a menţionat că în dimineaţa acestei zile  a avut o discuţie telefonică cu omologul său român, Victor PONTA, şi au ajuns la o înţelegere ca, în cadrul şedinţelor Cabinetelor de Miniştri, proiectul construcţiei gazoductului Ungheni-Iaşi să fie declarat de interes naţional în ambele state. Prim-ministrul a solicitat vicepremierului, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europe, Iurie LEANCĂ, ca pînă la următoarea şedinţă de Guvern să fie pregătite actele necesare.

Cabinetul de Miniştri a decis ca pentru înveşnicirea numelui interpretului de muzică populară Nicolae SULAC, personalitate marcantă a culturii naţionale, care a avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi promovarea culturii autentice, să confere numele „Nicolae Sulac" Palatului Naţional. De asemenea, a fost votat de principiu, ca Festivalul Internaţional al vedetelor de Operă şi Balet „Invită Maria Bieşu” să se numească Festivalul Internaţional al vedetelor de Operă şi Balet „Maria Bieşu”.
În cadrul aceleiaşi şedinţe s-a decis ca Ministerul Finanţelor să aloce din fondul de rezervă al Guvernului, 250 mii lei pentru organizarea în perioada 6-9 iunie, de către Uniunea Teatrală din Republica Moldova a Festivalului internaţional al tinerilor regizori, scenografi, dramaturgi şi critici de teatru.
Tot astăzi, a fost aprobat Programul naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020. Documentul vizează intervenţiile ce urmează a fi făcute pentru reducerea consumului de alcool.
A fost  aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. Astfel, mijloacele financiare necesare pentru achitarea despăgubirilor vor fi alocate din bugetul de stat, iar autorităţile locale vor avea dreptul de a recepţiona şi cererile cetăţenilor din stînga Nistrului.
Miniştrii au decis alocarea din fondul de rezervă a Guvernului, a sumei echivalente în lei a 880 mii dolari SUA, pentru plata onorariilor companiei de avocatură „DLA Piper”, conform contractului de reprezentare a intereselor Guvernului Republicii Moldova în cauza Franck Charles Arif versus Moldova. De asemenea, vor fi alocaţi 160 mii dolari pentru plata onorariilor companiei de audit „Credibily International”.
Tot astăzi, a fost aprobat proiectul de decret al Preşedintelui Republicii Moldova „Cu privire la instituirea simbolului corporativ medalia „20 de ani ai Serviciului Grăniceri" şi  aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de conferire a medaliei „20 de ani ai Serviciului Grăniceri".
În cadrul şedinţei, a fost aprobată hotărîrea cu privire la serviciul electronic guvernamental de plăţi electronice. Proiectul are scopul de a reglementa aspectele ce vizează procurarea şi implementarea platformei comune de achitare electronică a serviciilor publice. Acţiunea se înscrie în programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat în luna septembrie 2011.
În aceeaşi ordine de idei, în vederea realizării obiectivului de transformare electronică a guvernării, membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat decizia cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice. Stela MOCAN, Director executiv al Centrului de Guvernare Electronică a specificat că documentul respectiv conţine prevederi ce vizează atribuţiile principalilor actori responsabili de actualizarea informaţiei şi monitorizarea corectitudinii informaţiei plasate pe portalul guvernamental unic, care a fost lansat la 10 mai a.c. În acest sens, fiecare instituţie implicată va desemna persoane responsabile şi va asigura conlucrarea în cadrul procesului de actualizare a portalului guvernamental unic.
Tot astăzi, Guvernul a aprobat şi Regulamentul privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale. Ministrul Educaţiei Mihail ŞLEAHTIŢCHI a menţionat că unul din obiectivele acestui document vizează asigurarea unui pachet minim de servicii sociale şi servicii de educaţie incluzivă copiilor cu dizabilităţi şi aflaţi în situaţii de dificultate, în procesul reformării instituţiilor rezidenţiale. În context, Vlad FILAT a atenţionat instituţiile responsabile să se implice activ în procesul de elaborare a noii Strategii de protecţie a familiei şi copilului care a demarat în luna aprilie a.c.
Un set de decizii, aprobate în cadrul şedinţei de astăzi, vizează domeniul agro-alimentar. Astfel, s-a decis  transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice, s-au aprobat normele sanitar-veterinare privind comercializarea şi importul păsărilor domestice, precum şi privind controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale.  Totodată, Executivul s-a pronunţat pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind crearea Consiliului coordonator pentru carantina plantelor al statelor-membre ale CSI. Un alt proiect de hotărîre vizează suplimentarea prevederilor aprobate anterior ce ţin de subvenţionarea în agricultură, în scopul susţinerii producătorilor de legume din ţara noastră.
Tot astăzi, Guvernul a stabilit regulile de salarizare a funcţionarilor publici, începînd cu 1 aprilie 2012. Hotărîrea de Guvern stabileşte condiţiile de salarizare a peste 19 mii de funcţionari publici din autorităţile publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, instanţele judecătoreşti şi Procuratura. Ministrul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina BULIGA a precizat că cea mai substanţială creştere a salariilor va fi în cazul funcţionarilor din autorităţile publice locale, cu cca 30-40 la sută. În general, urmare a implementării modificărilor respective, salariile funcţionarilor publici vor creşte cu 12,5%. Documentul face parte din pachetul de măsuri privind reforma administraţiei publice şi promovează principiul de salarizare în baza meritelor şi performanţelor în activitate.
Prin modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.495 din 11 mai 2004, a fost aprobat Regulamentul Comitetului naţional director pentru eliminarea muncii copilului, instituit prin Hotărîrea în cauză.
Totodată, a fost aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro” şi a Standardelor minime de calitate. Serviciului social „Respiro” este un serviciu specializat care oferă asistenţă socială, suport şi îngrijire persoanelor cu dizabilităţi severe, în cadrul unor centre speciale, în regim non-stop, pentru ca rudele sau persoanele care le îngrijesc să poată beneficia de un repaus de 30 de zile pe an.
În cadrul şedinţei, a fost aprobată hotărîrea cu privire la limitele numărului de unităţi de personal şi cheltuielilor de personal ale autorităţilor(instituţiilor) publice finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele autorităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012. Proiectul prevede eficientizarea procesului de monitorizare şi analiză a cheltuielilor de personal şi a numărului de angajaţi din sectorul bugetar şi menţinerea stabilităţii financiare în sistemul bugetar. Limita numărului de unităţi de personal pentru autorităţile publice centrale a fost stabilită la circa 81 mii de angajaţi, iar a administraţie publice locale de 127 500 persoane.
Membrii Guvernului au confirmat componenţa nominală a Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor. Din Consiliu vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, mediului academic, ai societăţilor de audit şi ai sectorului real al economiei.
Totodată, au fost alocate mijloace financiare în vederea acordării îndemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni. Documentul vizează cetăţenii care au obţinut scrisori de garanţie pentru a beneficia de credite preferenţiale în perioada 2005-2009, dar nu a primit creditele nominalizate (53 persoane). În bugetul de stat sînt prevăzute mijloace financiare pentru plata îndemnizaţiilor unice în sumă de 40 mil. lei.
În legătură cu calamităţile naturale produse la începutul anului 2012 în statele Albania şi Muntenegru, Guvernul Republicii Moldova a acordat un ajutor financiar în sumă de 75 mii lei.
Guvernul a aprobat Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2011. Bugetul respectiv a constituit circa 9 mil. 213 mii lei, sau cu 8% mai mult decît în anul 2010. Totodată, a fost audiat Raportul privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011, care a constituit 3 mil. 636 mii lei, cu 6,2% mai mult decît în anul precedent.  Ambele documente urmează a fi prezentate Parlamentului spre examinare şi adoptare.
Membrii Guvernului au propus un şir modificări legislative în vederea reformării CCCEC, în scopul creării unei instituţii independente şi sporiri capacităţii de combatere a corupţiei. Potrivit proiectului, instituţia se va numi Centrul Naţional Anticorupţie – instituţie autonomă, sub control parlamentar, abilitată cu atribuţii de combatere a cazurilor de corupţie. Competenţele de examinare a  infracţiunilor de ordin economic vor fi transferate altor organe de drept.  Tot astăzi, a fost aprobat proiectul de Lege cu privire la asigurarea egalităţii.
Premierul a precizat că aceste două proiecte de legi sînt ultimele din pachetul de documente (42 legi) pe care Republica Moldova s-a angajat să le adopte pentru a trece la cea de a doua etapă a implementării Planului de acţiuni cu privire la liberalizarea regimului de vize.
La finalul şedinţei, Prim-ministrul s-a referit la situaţia din zona sinistrată din raionul Hînceşti. Premierul a menţionat că toate casele de locuit au fost transmise în folosinţă beneficiarilor în localităţile Nemţeni, Obileni şi Cotul Morii, urmînd să fie finalizate şi proiectele de infrastructură. În acest context, Vlad FILAT a dat indicaţii autorităţilor publice centrale, să conlucreze cu autorităţile locale, în vederea soluţionării problemelor şi implementării proiectelor de infrastructură în conformitate cu planurile aprobate.
La solicitarea Premierului, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Anatolie ŞALARU a dezminţit informaţia referitoare la nerespectarea înţelegerii dintre Chişinău şi Tiraspol cu privire la circulaţia trenurilor de mărfuri în regiunea transnistreană. Ministrul a precizat că, chiar astăzi din regiunea transnistreană vor pleca 48 de vagoane de marfă, iar de la 1 aprilie a.c. pînă în prezent au fost transportate prin acest sector 70 mii tone de marfă.  
Direcţia comunicare şi relaţii cu presa

Niciun comentariu: