joi, 10 mai 2012

Taxe şi impozite în anul 2012 în Republica Moldova

Proiectul Competitivitatea Agricolã și Dezvoltarea Întreprinderilor a publicat ghidul ”Taxe și impozite pentru anul 2012”
Proiectul Competitivitatea Agricolã și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), co-finanțat de cãtre Agenția SUA pentru Dezvoltare Internaționalã (USAID) și Corporația Provocãrile Mileniului (MCC), a publicat o ediție specialã a ghidului privind taxele și impozitele percepute de la agenții economici agricoli în Republica Moldova în anul 2012.

Ghidul ”Taxe și impozite pentru anul 2012” are scopul de a ajuta micro-întreprinderile și producãtorii mici sã se descurce în sistemul fiscal complex național, care este în permanentã schimbare. Obiectivul este de a ajuta fermierii mici sã intre în economia oficialã, unde ei vor fi nevoiți sã perfecteze documente de vânzare și sã achite impozite.
Ghidul include toate modificãrile adoptate la legislația fiscalã pânã la 1 ianuarie 2012 și oferã explicații privind aplicarea impozitelor generale și locale, a taxelor vamale și rutiere, precum și a taxelor pentru diferite licențe.
Ghidul ”Taxe și impozite pentru anul 2012” mai conține numerele de cont ale trezoreriilor raionale și centrale, codurile contribuțiilor financiare și un calendar al plãților, care pot fi utilizate în calitate de instrument în managementul cotidian al companiilor. Autorii ilustreazã cu exemple cum pot fi administrate diferite directive fiscale emise de structurile guvernamentale.
Ghidul este disponibil în limba românã și poate fi descãrcat de pe situl nostru www.aced.md, în format PDF, sau expediat prin poșta electronicã (info@aced.md). El poate fi, de asemenea, solicitat pe suport de hârtie la oficiul nostru din Chișinãu (Centrul Kentford, etajul 3, tel. +373-22-595-265). Nu se percep nici un fel de plãți pentru Ghidul ”Taxe și impozite pentru anul 2012”.
ENG

Agricultural Competitiveness and Enterprise Development Project Publishes Taxes in Moldova 2012 Handbook
The Agricultural Competitiveness and Enterprise Development Project (ACED), co-funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the Millennium Challenge Corporation (MCC), has published a special handbook on taxes and fees levied on agriculture producers and other agribusinesses in Moldova in 2012.
The Taxes in Moldova 2012 Handbook is intended to help micro enterprises and small-scale producers handle the complex and ever changing tax system. Its aim is to help small farmers enter the formal economy, where they need to provide sales documentation and pay taxes.
This handbook includes all amendments to the tax legislation through January 1, 2012, and gives insights of the application of general and local taxes, customs and road duties, as well as license fees.
The Taxes in Moldova 2012 Handbook contains the central and regional treasury account numbers, the codes of financial contributions, and a calendar of payments, which can be utilized as an instrument in everyday company management. The handbook also includes examples on how to manage various tax-related directives issued by government agencies.
The handbook is available in Romanian and can be downloaded from our website www.aced.md, in PDF format, or released by electronic mail (info@aced.md). It is also available as a free-of-charge, printed handout at our office in Chisinau (Kentford Building, 3rd floor, tel. +373-22-595-265).
Aurel Stratan

Niciun comentariu: