duminică, 29 iulie 2012

29 iulie – Ziua Constituţiei Republicii Moldova. Mesajul preşedintelui Nicolae Timofti

Constituţia Republicii Moldova a fost adoptată la 29 iulie 2004


Mesaj al Președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, cu ocazia Zilei Constituției (29 iulie 2012)

Stimați concetățeni,
 
Pe 29 iulie 2012 se împlinesc 18 ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova. Legea fundamentală este rodul aspirației de libertate a poporului nostru. În ea sunt înscrise cele mai importante principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice, precum și valorile pe care se sprijină statul nostru: separația puterilor în stat, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, independența justiției, pluralismul politic, și altele. 


Constituția este baza juridică a întregii legislații, pe ea se întemeiază tot ansamblul instituțional și normativ.
În această zi aniversară aș dori să subliniez că, pentru ca Legea fundamentală să nu fie privită de cetățeni doar ca o înșiruire de principii generale, instituțiile statului trebuie să se fortifice, să acționeze în interesul oamenilor, pentru a le asigura drepturile prevăzute de Constituție. Legea fundamentală reflectă în primul rând interesele societății, ale tuturor cetățenilor. Și autoritățile au obligația să întărească regimul nostru constituțional, să facă legile mai eficiente.

Aici doresc să încurajez mijloacele de informare în masă să semnaleze prompt opiniei publice, dar și autorităților cazurile în care drepturile sau libertățile cetățenilor sunt încălcate.

În ceea ce privește interesele clasei politice, voi menționa că jocul politic nu poate deveni un joc cu Constituția. Instituțiile abilitate ale statului trebuie să curme orice încercare de încălcare a Constituției de către unele grupuri politice. Inclusiv în cazurile în care acest lucru se întâmplă sub pretextul acordării de drepturi suplimentare unor grupuri de cetățeni. Este inadmisibil ca limitele normelor constituționale să fie forțate, de dragul unor dividende politice, în scopuri înguste, de partid.

În ceea ce privește instituția prezidențială, vreau să va asigur că voi veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a instituțiilor statului. Voi folosi toate prerogativele, forțele și energiile mele în sensul dorit de cetățeni, și anume pentru consolidarea statului de drept și a democrației. Voi interveni ori de câte ori va fi nevoie pentru a opri orice abatere de la spiritul și litera legii.

 La mulți ani, de Ziua Constituției!

Niciun comentariu: