marți, 11 decembrie 2012

Problema transnistreană: Declaraţia Consiliului de Miniştri al OSCE cu privire la negocierile în formatul 5+2

Comunicat de presă al MAEIE:În cadrul celei de-a XIX-a Reuniune a Consiliul de Miniştri al OSCE  (6-7 decembrie 2012, Dublin) a fost adoptată o declaraţie ministerială cu privire la negocierile vizând procesul de reglementare a conflictului transnistrean în formatul 5+2.


Documentul reafirmă sprijinul statelor participante ale OSCE pentru o reglementare cuprinzătoare, echitabilă şi viabilă a conflictului transnistrean cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, şi elaborarea unui statut special al Transnistriei.


Statele participante au exprimat speranţa privind avansarea negocierilor pe cele trei tematici incluse în agenda formatului 5+2, respectiv: aspectele social-economice; chestiuni umanitare şi de drepturile omului; reglementarea cuprinzătoare a conflictului, inclusiv subiecte instituţionale, politice şi de securitate.


Declaraţia îndeamnă părţile să sporească eforturile pentru elaborarea şi implementarea măsurilor de consolidare a încrederii, inclusiv prin eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi serviciilor. Mediatorii şi observatorii în procesul de negocieri sunt chemaţi să intensifice eforturile coordonate şi să utilizeze potenţialul de care dispun pentru promovarea progresului în reglementarea conflictului transnistrean.


În acest context, Republica Moldova a salutat adoptarea Declaraţiei Consiliului Ministerial care exprimă viziunea consolidată a celor 57 de state participante la OSCE privind căile de avansare a negocierilor vizând reglementarea conflictului în baza suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Declaraţia ministerială reiterează rolul cheie al OSCE în reglementarea conflictului transnistrean, fiind apreciată drept un pas important în crearea climatului internaţional favorabil pentru soluţionarea conflictului.


În sesiunea de încheiere a Consiliului Ministerial delegaţia Republicii Moldova a punctat faptul că, procesul de reglementare a conflictului transnistrean se desfăşoară într-un context politic mai larg, care include şi aspecte ce vizează neîndeplinirea angajamentelor privind retragerea forţelor militare ale Federaţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, necesitatea crescîndă de transformare a mecanismului actual de pacificare într-o misiune multinaţională, civilă şi compactă cu mandat internaţional corespunzător. Subiectele menţionate rămân pe agenda dialogului de securitate între actorii relevanţi din cadrul OSCE.  De asemenea, a fost reiterată speranţa privind soluţionarea problemelor menţionate în conformitate cu normele, principiile şi angajamentele OSCE.


Totodată, în cadrul sesiunii de încheiere, Delegaţiile Uniunii Europene şi SUA au salutat adoptarea Declaraţiei Ministeriale privind negocierile în formatul 5+2, au exprimat sprijin pentru elaborarea principiilor de bază a reglementării cuprinzătoare cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, au reiterat necesitatea îndeplinirii în totalitate a angajamentelor vizând retragerea forţelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova, promovarea în continuare a obiectivului de demilitarizare. În plus, Delegaţia SUA a subliniat importanţa demarării discuţiilor în procesul de transformare a operaţiunii curente de pacificare.

http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/493536/

 07.12.2012


Intervenția ministrului Iurie Leancă la Reuniunea Consiliului de Miniştri al OSCE


În contextul participării la cea de-a XIX-a Reuniune a Consiliului de Miniştri al OSCE (6-7 decembrie 2012, Dublin), viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Iurie Leancă, a susținut un discurs, în care au fost punctate priorităţile Republicii Moldova în contextul reglementării conflictului transnistrean, şi a exprimat poziția RM asupra subiectelor cheie de pe agenda OSCE.


În cadrul discursului, șeful diplomaţiei moldoveneşti a reiterat angajamentul autorităţilor de la Chişinău de a promova măsurile de consolidare a încrederii, eliminarea barierelor în calea liberei circulaţii a persoanelor, mărfurilor şi serviciilor, îmbunătăţirea situaţiei în sfera protejării drepturilor omului și altele.


Cu referire la negocierile în formatul 5+2, ministrul Iurie Leancă a pledat pentru deschiderea dialogului pe marginea aspectelor ce vizează reglementarea cuprinzătoare a conflictului transnistrean, redirecţionarea discuţiilor de la aspecte tehnice la subiecte cu caracter de principiu, subliniind, totodată, importanţa promovării unor abordări comune şi acţiuni coordonate din partea partenerilor internaţionali implicaţi în procesul de negocieri.


Oficialul moldovean a accentuat că o soluţie viabilă pentru conflictul transnistrean trebuie să se bazeze pe respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, cu identificarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană. În context, Iurie Leancă a exprimat convingerea că reformele care sunt implementate în Republica Moldova vor avea un impact favorabil asupra procesului de reglementare a conflictului transnistrean.


Abordând aspectele politico-militare, şeful delegaţiei moldoveneşti s-a pronunţat  pentru lansarea unor discuţii de substanţă cu privire la obiectivul transformării operaţiunii actuale de menținere a păcii într-o misiune multinaţională, civilă cu mandat internaţional, ce va corespunde necesităţilor reale pe teren. De asemenea, a fost reiterată necesitatea finalizării procesului de retragere a forţelor militare ale Federaţiei Ruse de pe teritoriul ţării noastre în conformitate cu angajamentele internaţionale.  


Cu referire la problematica OSCE, ministrul Iurie Leancă a pledat pentru continuarea eforturilor de revitalizare a regimului de control al armelor convenţionale în Europa şi actualizarea Documentului de la Viena 2011 cu privire la măsurile de securiatate și consolidare a încrederii. Totodată, a fost sprijinită ideea lansării procesului Helsinki +40 axat pe consolidarea capacităţilor OSCE în contextul aniversării în anul 2015 a 40 de ani de la semnarea Actului Final de la Helsinki.

Niciun comentariu: