joi, 3 octombrie 2013

Republica Moldova: Buletine de identitate în format electronic din martie 2014

Primul buletin de identitate electronic va fi eliberat în Republica Moldova la 1 martie 2014.

Eliberarea actelor de identitate electronice se va efectua concomitent cu perfectarea tipurilor actuale de buletine de identitate – cetăţenilor li se va oferi posibilitatea să aleagă între buletinul de identitate tradiţional şi cel electronic.

Forma buletinului electronic va fi similară formei buletinului de identitate actual. Diferenţa este că buletinul electronic va conţine cipul integrat şi mijloacele semnăturii digitale.

Guvernul a aprobat la 2 octombrie o hotărâre în acest sens.

Buletinul de identitate electronic va deveni singura cartelă multifuncţională ce le va asigura cetăţenilor Republicii Moldova perfectarea actelor juridice în format electronic, accesarea informaţiei din sistemele şi resursele informaţionale.

Noul act de identitate va conţine date cu caracter personal în format tipărit şi electronic, stocate într-un cip încorporat, precum şi elemente de individualizare şi securitate, ce vor permite realizarea funcţiilor complexe în diverse sfere de aplicare, inclusiv prelucrarea şi stocarea datelor.


La fel ca în prezent, datele cu caracter personal vor fi păstrate în sistemele informaţionale ale autorităţilor publice responsabile, fiind asigurată posibilitatea accesării datelor de către cetăţean.

Potrivit Serviciului de presă al Guvernului, “buletinul electronic se face pentru a reduce birocraţia, corupţia şi a spori eficienţa activităţii instituţiilor statului”.
Proiectul de hotărâre aprobat de Guvern a fost elaborat de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, cu explicaţia că “este o aliniere la standardele şi criteriile europene de tehnologizare a societăţii”.

Niciun comentariu: